Teknolojiyle ilgili parti programı öyle değil böyle olur

Yeni kurulan partiler… Eski partiler. Parti programlarında teknolojiye ayırdıkları yer ve içerikleri beni gerçekten rahatsız ediyor. Bunca sene teknolojiyle uğraşan biri olarak ben bir parti programı yazsam neler koyardım içine diye düşündüm. Başkalarının yaptıklarını eleştireceğime olması gerekenin en azından bir kısmını vereyim istedim. Maddelerle aşağıda dikkatlerinize sunuyorum…

 1. Öncelikle teknoloji eğitimini okur yazarlık gibi çocukların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getiririm. Birinci sınıftan itibaren çocuklara seçmeli değil zorunlu bilişim eğitimi koyarım. Bunu her okula getirmek mümkün olmadığı için okullara TV yayınlarıyla, açık öğretim eğitimi gibi kolaylıklar koyarım.
 2. Dört ve sekizinci sınıf arasındaki döneme herhangi bir değil, kağıt kalemle üstesinden gelebileceğimiz algoritma eğitimi veririm. Böylece çocuklar belli bir ürüne değil, programlama altyapısına haiz olarak eğitimlerine başlarlar.
 3. Çocukların lise eğitimlerine şu anda çok da geçerliliği olmayan torna tezgahı kullanımını öğreten meslek liseleri yerine zorunlu bilişim meslek liseleri koyarım. Bunların müfredatını uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlarla güçlendiririm. Bu okulu bitirecek olan çocukların network kurabilme, bilgisayarın ileri düzeyde sorunlarını halledebilme, sistem tasarımı değil kurulu sistemler üstünde işleri ilerletecek kadar programlama yapabilme ve en önemlisi veri güvenliğini sağlayabilecek yeterliliklere sahip olmalarını sağlarım. Bunlara verilen sertifikaların çocuk okulu bitirir bitirmez bir yerde çalışmasını mümkün hale getirecek tarzda seçilmesini mümkün hale getiririm.
 4. Üniversitelerin içinde açılacak bölümlerde orta ve üst düzey bilişim farklılıkları yaratırım. İsteyen ileri düzelde sistem mühendisi olarak çıkarken orta düzelde sorun halledebilecek yazılımcıların bu yolla hemen iş hayatına atılmasını mümkün hale getiririm.
 5. Üniversitelerin sadece mühendislik fakültelerine değil, her birimine; bilişim, bilgi işleme gibi zorunlu dersler getiririm. Böylece tıptan sosyal bilimlere, mimarlıktan tarım mühendisliğine kadar alanlarda konusunun uzmanı mezunların bilgiyi nasıl işleyeceklerini bilmelerini, bir yazılımcıdan gerektiğinde ne isteyeceklerini, işlerini bilgisayarla nasıl geliştireceklerini bilmelerini sağlarım.
 6. Özellikle biliyim gibi alanlarda, bilişim ihtiyacı olan şirketlerin araştırmacı gençlere sponsor olması ve orada yaratılan bilginin bu şirketlerin kullanımına daha hesaplı bir biçimde sunulmasını sağlarım.
 7. Üniversiteler içinde okumakta olan öğrencilerin girişimcilik yönlerini desteklemesi için girişim kredilerinin üniversite yönetimine verilmesini, üniversitelerin farklı fakültelerindeki öğrencilerin yarattıkları fikirlerle kendilerini geliştirmelerini, öğrenci harçlıklarını bu yolla çıkarmalarını ve en önemlisi de devlet kredilerini almak için kendilerini paralamamalarını, kontrolün uzman üniversite hocaları tarafından denetlenmesini mümkün hale getiririm.
 8. Özellikle telekomünikasyon gibi alanlarda bugünkü gibi Ar-Ge faaliyetini zorunlu hale getirirken her sene yaptıkları inovatif ürünlerin dökümünü isteyerek yapılan Ar-Ge’nin sonuçlarını takip eder, bunları ifşa edip iş çıkaramamış olanları cezalandırırım.
 9. Türkiye’de teknoloji ürettiğini söyleyen ekiplere teknolojiyi Türkleştirme hedefleri koyar bunları da vergi avantajlarıyla desteklerim. Böylece daha çok Türk teknolojisi üreten daha az vergi verir, bunu kullananlar da bundan yine vergi avantajıyla faydalanır.
 10. Yazılım alanında, büyük yazılım kampüsleri kurarım. Özellikle açık kaynak üstünden yazılım geliştirilmesini destekler, geliştirilen yazılımların kullanımlarını da yine teşviklere bağlarım. Böylece hem kontrol edilebilir güvenli sistemlere kavuşur hem de yazılım alanında dışa bağımlılığı engellerim.
 11. Devlet Planlama Teşkilatı yapılanması benzeri bir çalışmayla ülkenin ihtiyacı olan yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirler; bunu kısa, orta ve uzun vadelere yayarak gerektiğinde bunların geliştirilmesi için peşin alımlar yaparım.
 12. Bilişim şirketlerinin özellikle yazılım ve donanım tarafında dışa açılmasını mümkün hale getirmek için hakem heyetlerinin seçeceği dışa açılma potansiyeli olan firmaları fuar ve benzeri etkinliklere kredi mahiyetinde götürürüm. Belli dış satışlar gerçekleştiğinde bu kredileri sıfırlarım.
 13. Girişimlerin Türkiye ve dünyaya açılması için özel bir yapı kurarım. Buna göre girişimlerin Türkiye’de 10 sene ya da belli cirolara kadar vergi vermeyecek yapılarını kurar, bunu sadece Türkler için değil, yurt dışından gelecek olanlar için de bir cazibe merkezi olarak dünyaya duyururum.
 14. Türkiye’de özellikle bilişim altyapısını mümkün kılacak fiber gibi altyapıları özellikle tarım ve sanayinin mümkün olmadığı doğu illerine yayarım. Buralarda açılacak taşımacılıktan uzak bilişim hizmet ve ürünlerinde vergi almam.
 15. Fiber gibi altyapıların kurulumunu belediye gibi aşırı talepkar yapıların tahakkümünden kurtarır, devlet eliyle, özellikle gelişmeye açık illere yapılanları vergiden düşme karşılığında yaygınlaştırırım. Yıllık fiber ve biliyim altyapısı döşeme hedefleri koyar bunun da şirketler bazında takipçisi olurum.
 16. Ülkede telekomünikasyon satışını üç büyük telko şirketinden alarak küçük şirketlerin satması yönünde düzenler, bu kurumları altyapı düzenleyicisi gibi konumlarken rekabetin tam tesisi için kimseyi kayırmadan takibini yaparım.
 17. Özellikle gençleri bilişime teşvik amacıyla sık sık teknoloji yarışmaları düzenler, bunu okullar, ilçeler, iller ve bölgeler arasında düzenlenecek etkinliklerle tüm ülkeye yayarım.
 18. Bilişim okuryazarlığının artırılması için TRT bünyesinde, devlet sponsorluğunda bir kanal açar, gün boyu teknolojik yayınlar yapılmasını mümkün hale getiririm. Diğer kanallarda bilişim okuryazarlığını desteklemek adına zorunlu yayınlar koyulmasını zorunlu hale getiririm.
 19. Ülkenin verisinin ülke içinde kalabilmesi için özellikle son kullanıcının yararlanabileceği veri merkezlerine vergi indirimleri yapar büyük teşvikler getiririm. Yurt dışından döviz getirecek barındırma sağlayanlar için mu indirimleri daha çok desteklerim.
 20. Türkiye’den yurt dışına satış yapılmasını sağlayacak Ali Baba gibi büyük organizasyonların kurulması için vergi desteği ve indirimler getiririm. Özellikle Türk ürünlerinin dünya pazarına açılmasını sağlayanlar arasında en iyileri tüm ülkeye tanıtır özel vergi indirimleriyle desteklerim.
 21. Devletin tüm kurumlarının halkla bütünleşmesini sağlamak amacıyla e-devlet kapısını büyütür, elektronik imzanın her vatandaşa cep telefonu kullanım kolaylığında ve ücretsiz olarak ulaşmasını mümkün hale getiririm.
 22. Bankalar ve benzeri kurumların online işlemleri ücretsiz olarak vermesini teşvik eder, her sene bu oranların artırılması için tutturulması gereken hedefler koyarım.
 23. Bilgi güvenliğini etkin hale getirerek kişi ve kurumların vatandaşın verisini çalmasını çok ağır yaptırımlarla engellerim. Bazı konularda vatandaşın verisinin vatandaşın rızasıyla dahi alınmamasını sağlarım.
 24. Vatandaşın verisini devlet içindeki merkezlerde tutarak bu verilerin bir tek akademik amaçlarla, yüksek denetimle kullanılmasını sağlarım. Bu verileri halkın bilgilerini tamamen anonimleştirerek kullanmak isteyen özel kurumların üniversitelere yatırım yapmasını isterim.
 25. Devlet kurumları içinde yetenek havuzları açarak çalışanları memur zihniyetinden kurtarır, uzaktan eğitimle kendilerini geliştirmelerini, sonrasında yapılacak sınavlarla yetkinliklerinin ölçülmesini ve buna göre maaş skalalarının değişmesini mümkün hale getiririm.
 26. Eğitim kurumlarının uzaktan eğitimi cihaz bağımsız bir şekilde vermelerini sağlar, bundan herkesin, yaş ve geçmiş eğitim bağımsız biçimde yararlanmasını isterim. Bunun sonuçlarını ulusal çapta sınavlarla kontrol eder ve doğru eğitimi vermiş olan kurumlara vergi avantajı sağlarım.
 27. Apple, Google ve Microsoft gibi ana akım online satış mekanizmalarında satış yapıp ülkeye döviz getirenlere özel teşvik ve avantajlar getiririm
 28. Vatandaş denetimleri hayata geçirir, çevremizde yanlış ve eksik gördüğümüz şeyleri vatandaşın anında devletle paylaşacağı ve cevap alacağı mekanizmaları hayata geçirirdim.

Bunlar benim kafamdan geçen, yarım saatte ben olsam ne yapardım sorusuya çıkardığım şeyler. Sizler de çıkarırsınız bunun gibi şeyleri. O zaman görüşüne yakın olduğumuz veya olabileceğimiz partilerden bunları talep etmeliyiz.

Biz mevcut bilişimden daha fazlasını hakediyoruz…