Tayfun_AcarerTürkiye’nin en kapsamlı teknoloji altyapısına sahip olan Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi, insan davranışları, tüketici eğilimleri, müşteri deneyimi, ürün yönetimi, inovasyon, nöroloji, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerden uzmanlıkları bir araya getiriyor. Yeni teknoloji ve stratejilerin uygulandığı, uçtan uca ürün, hizmet tasarımı geliştirmesi için testlerin gerçekleştirildiği laboratuvarda, bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve kullanıcı deneyimi konusunda uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Teknolojik içerik taşıyan ürün ve hizmetlerden faydalanan tüm kişi ve kurumlara hizmet sunacak olan merkezde, özellikle bilgi ve teknoloji odaklı ürün/hizmet geliştiren tüm kurumlar ve kamu kurumlarının çalışanları ile üniversitelerin Bilgisayar, Bilişim, Elektronik ve Haberleşme, İletişim ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde eğitim gören öğrencilere eğitim sunulması hedefleniyor.

Merkezden faydalanmak isteyecek kamu ve özel sektör kurumları, araştırma şirketleri ve öğrenciler, mobil ve sabit şekilde göz izleme, EEG ile duygu analizi gibi ileri teknoloji araştırma yöntemlerini kullanma imkanına sahip olacak. Ayrıca faydalanacak kişi, kurum ve kuruluşlar bu araştırmaların sonuçlarını analiz edecek yazılımları içeren donanımı da merkezde bulabilecekler.

Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜTED böylece bir “sektör-akademi-sivil toplum kuruluşu” işbirliğinin daha mimarı oldu. TÜTED’in bir önceki eğitim merkezi projesine de kaynak sunan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yanı sıra İTÜ ve Turkcell’in verdiği destekle hayata geçen Kullanıcı Deneyimi, Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi, gerçekleştirilecek bilimsel ve Ar-Ge nitelikli çalışmalar ve eğitimler ile ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak.

TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, yapılan basın toplantısında Kullanıcı Deneyimi, Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi projesinin amaçlarını “bölgede ve ülkede, kullanışlılık alanında bilgi ve farkındalığın artırılması, şirketlerin ürün ve hizmetlerinin, kullanılabilirlik etkisine uygun yeniden modellenerek uluslararası rekabet edebilir düzeye taşınması” olarak özetledi. Merkezin sektörde önemli bir ihtiyacı gidermesini hedeflediklerini ifade eden Müftüoğlu, “Bu projeyle birlikte mevcut ve potansiyel işgücüne bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri ve kullanıcı deneyimleri alanında derinlemesine bilgi ve yetenek kazandırılarak, pazarda yüksek talep yaratacak Ar-Ge ve inovasyona dönük yeni girişimlerin artırılmasını hedefliyoruz. Projemize verdiği değerli desteklerden dolayı, İSTKA, İTÜ ve Turkcell’e derneğimiz adına teşekkür ve şükranlarımızı iletiyorum” dedi.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı ise proje hakkında “Üretilen donanım ve yazılım ürünlerinin kullanışlı olması, bu ürünleri benzerlerinin önüne çıkarmaktadır. Rekabetin üst düzeyde olduğu günümüzde, bazı ürünler sadece kullanışlı oldukları için tercih edilmektedirler. Bu gerçeği göz önüne alan üreticiler, ürünlerini daha kullanışlı hale getirmek için araştırma yapmaktadırlar. Bir ürünün kullanışlı olup olmadığı artık ölçülebilmektedir. Bu yönde ölçümlerin yapılabilmesi için bilinen deney araçları olduğu gibi, konuya özgü araçlar da geliştirilmektedir. Kurulacak olan ‘Kullanıcı Deneyimi Merkezi’ donanım ve yazılım ürünlerinin kullanışlılığının ölçüleceği, bu amaçla özel donanım ve yöntemlerin geliştirileceği bir merkez olacaktır. Bu merkezde hedeflerimiz:
· Bilimsel nitelikli çalışmaların yapılması
· Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi
· Endüstriden gelen deney isteklerinin karşılanması
· Eğitim etkinliklerinin düzenlenmesidir.
Merkez, Türkiye’nin önemli bir eksiğini karşılayacağı gibi, bilişim ve iletişim alanında bilimsel ve Ar-Ge nitelikli çalışmaların yapılabilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Merkezin kurulması için destek veren kişi ve kuruluşlar sağ olsunlar” şeklinde konuştu.

Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler “Hizmet verdiğiniz sektör ne olursa olsun, sunduğunuz ürünü ya da servisi kullanıcının nasıl deneyimlediği çok önemli. Müşteri memnuniyetinin anahtarı ‘mutlu kullanıcılar’. Geleceğin dünyasında satıcılar alıcıları değil, alıcılar satıcıları bulacak. Bu vizyondan yola çıktık ve Turkcell olarak geçen etkin bir ‘Kullanıcı Deneyimi’ ekibi kurduk. 7. His Öngörü Merkezi’mizde ise müşterilerimizin deneyimleri konusunda önemli bilimsel araştırmalara imza atmaya başladık. Müşteri ihtiyacından tetiklenen ürün ve servis tasarımı üzerinde derinlemesine çalışıyor ve hizmetlerimizi mükemmele ulaştırma yolunda adımlar atıyoruz. ‘Kullanıcı Deneyimi’ bu kadar odağımızda yer alıyorken TÜTED’in Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi’ne destek vermeyi üzerimize düşen bir sorumluluk olarak algıladık. Merkezin İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürüteceği bilimsel çalışmaları destekliyor ve bu çalışmaların ülkemiz ekonomisi adına fark yaratacağına yürekten inanıyoruz. Merkezde çalışacak ve bu alanda yeni projelere imza atacak İTÜ’lü 3 yüksek lisans öğrencisine de burs vereceğiz” dedi.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik “Günümüzde hepimiz kullanıcıyız. Mobil ürünlerden yazılıma, otomobilden endüstriyel ürünlere gündelik ve profesyonel yaşamın her aşamasında kullanıcı olarak deneyim yaşıyoruz. Bu deneyimin ölçülmesi ve analiz edilmesi insan yaşamının kalitesini artırmakla kalmayıp teknoloji, telekomünikasyon, ekonomi, Ar-Ge ve inovasyonu da tetikleyecektir. Bu sebeple, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’na, TÜTED’e ve Turkcell’e destekleri ve girişimcilikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer “Türkiye’de bilişim sektöründe son 10 yılda önemli gelişmelere hep birlikte şahit olduk. Türkiye’nin dünyada mobil kapsamanın en iyi olduğu ülke olduğunun altını çizmek istiyorum. Bizler 4-5 senedir ortaya çıkmış olan, işletmecilerimiz açısından çok önemli işletmecilerimiz yeni bir kavram olan M2M’den söz ederken M2M2H diye adlandırılan yeni bir kavram ortaya çıktı. Bu merkez bunun güzel bir yansıması. Türkiye’de bilişim sektöründe çalışan üst düzey yöneticilere sorduğumuz zaman yüzde 60 kadarı en önemli sorunlarının ara eleman ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Bu sektörde 300-400 bin civarında eleman açığımız var. Bizim üniversitelerimizde eğitimin, öğretim elemanlarımızın kalitesi son derece üst seviyede. Ancak öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına göre yönlendirmemiz gerekiyor. Daha fazla Ar-Ge elemanı yetiştirmemiz lazım. Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi projesini o açıdan çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.