TELKODER 11. Kalkınma Planı’na “temkinli like” verdi

Türkiye’nin 2019-2023 yılları arasında uluslararası alanda rekabet gücü kazanması, ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlaması amacıyla hazırlanan 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), her sektörde rekabet ve verimlilik artışının öngörüldüğü planda elektronik haberleşme sektörüne ilişkin bölümü değerlendirdi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak içerikte yer alan konuların, daha önce devlet tarafından yapılmış pek çok strateji belgesi ve eylem planı gibi belgelerde de yer aldığını ifade etti:

“2017 – 2020 yıllarını kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nda ‘Fiber Şebekelerin Yayınlaştırılması’ hedefinin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyordu. Aynı şekilde ‘İnternet Değişim Noktası Kurulması’ hedefinin de 2019 yılında tamamlanmış olması gerekiyordu. Bu hedeflere maalesef ulaşılamadı. Artık eyleme geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Telekomünikasyon sektörünün tüm sektörler için önem arz ettiğini göz önüne aldığımızda bu hedeflerin gerçekleştirilmemesi dünyadan geri kalma riskimizi giderek artırdığını söyleyebiliriz.”

Eksik yönleri bulunmasına rağmen genel olarak plandan umutlu olduklarını ve belirlenen hedeflere ulaşmak için hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Arıak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Fiber şebekelerin yaygınlaştırılması, fiziksel altyapıların ortak kullanılmasının teşvik edilmesi, yakınsamanın etkileri ve yeni gelişen teknolojiler de dikkate alınarak düzenlemelerin yenilenmesi, uydu hizmetlerinin geliştirilmesi, veri merkezlerinin teşvik edilmesi, ülkenin verilerinin ülkede kalmasının sağlanması, İnternet Değişim Noktasının (IDN) kurulması gibi bizim için oldukça önemli olan konular yer alıyor. Bunlara ilişkin aksiyonların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte sektörün büyümesi, rekabet ortamının gelişmesi, sektördeki vergilerin azaltılması gibi pek çok konunun ele alınmadığını görüyoruz. Yine belirlenen çalışmalar sonucu ulaşılması amaçlanan rakamsal hedeflerin yer almaması da planın eksiklikleri arasında.”

2019 – 2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda elektronik haberleşme sektörüne ilişkin önemli başlıklar şöyle:

  • Fiber şebekelerin yaygınlaştırılması, fiziksel altyapıların ortak kullanılmasının teşvik edilmesi
  • Yakınsamanın etkileri ve yeni gelişen teknolojiler de dikkate alınarak düzenlemelerin yenilenmesi
  • Uydu hizmetlerinin geliştirilmesi,
    Veri Merkezlerinin teşvik edilmesi, ülkenin verilerinin ülkede kalmasının sağlanması
  • İnternet Değişim Noktasının (IDN) kurulması
  • Sayısal bölünmenin azaltılması, (İnternet erişimi ve kullanımı bakımından gelir, bölge, cinsiyet ve yaş grupları arasındaki farkların azaltılması)
  • Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar arasındaki işbirliği geliştirilerek dijital dönüşüm ekosisteminin oluşturulması