TELKODER Toplanti1Telkoder, 12 yıldır telekom sektöründe yaşanan aksaklıkları dile getirip rekabetin sağlanması için fikir belirtiyor. Şimdiye kadar verdiği fikirleri çok yumuşak bir şekilde dile getirdiğini söylemek zor. 12. doğum gününü kutlayan kurum, “Strateji Belirleme Toplantısı” gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ve elektronik haberleşme sektörünün en önemli 24 alternatif işletmecisinin bir araya geldiği toplantıda üç ana başlıkta yer alan konular ele alınarak aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapıldı…

Onların konu başlıklarını farklı renkte yorumlarla size sunuyorum…

1- Önümüzdeki 5 yıl için öngörüler:

– Sabit şebekeye erişim modellerinin önemi daha da artacaktır.

Sabit hat eridi bitti. Belli ki mevcut yöntemler kullanılarak artık geri gelmeyecek. Bunun yerine devletin ve hatların kullanım hakkına sahip Türk Telekom’un biraz da rekabeti denemesi güzel olurdu.

– Artan veri trafiğine ve 4G’nin gelişine paralel olarak alt yapı, kapasite ve hız gereksinimleri artarak devam edecektir.

Bunun ülkedeki önemini herkes biliyor ama her nedense bunu bir türlü belediyelere anlatamıyorlar. Ülkenin üstünde fırtına gibi esip gürleyen hükümetin gücü her nasılsa büyükşehir belediyelerine yetmiyor. Kimisi bu güç yetersizliğini belediyelerin şirketlerden ekstra para istemesine ve onların haksız yönden zenginleşmearayışına bağlıyor. Ben tarafsızım.

– OTT’lerin rekabet engelleyici etkisi artarak devam edecektir.

OTT’lerin engelleyici etkisi ne? Çok trafik yaratmak. Telkoder üyeleri bundan şikayet ediyorlar. Peki sizce ben Telkoder üyelerine niye para veriyorum? OTT’lere ulaşmak için. Yani bunlardan şikayet etmek yerine onların kullanımını artırması onlara erişimi hızlandırması lazım. Google, Facebook, Twitter ve Gmail’i kaldırırsak ben internetin neresine gireceğim? AKparti.org.tr adresine mi? Ciddi olalım lütfen…

– Türk Telekom’un öne sürdüğü sabit ve mobil pazarın birleştirilmesi iddiaları devam edecektir.

Bu iddialar bundan 10 sene önce dile getirilseydi ciddiye alınabilirdi. Türk Telekom kardan zarara girdikten sonra, 6 milyondan fazla abonesini havaya saçtıktan sonra dile getirilince aynı etkiyi yaratmıyor tabi. Kabaca sembolleştirmek gerekirse sağa sola paralarını savuran kulüplerimizin sonra Maliye Bakanlığı’na ağlamasından çok farklı değil.

– İnternet üzerindeki denetim ve yasaklar artacaktır.

Derneğin bu konuda ciddi adımlar atması gerekiyor. Denetim bizi nereye getiriyor? Kurumlardan neler alıp götürüyor? Ben Telkoder üyelerini yüksek sesle yasağa karşı çıkarken, kapatmalar olmasın, filtreler olmasın derken göremedik. Önümüzdeki maçlarda görürüz inşallah…

– Veri merkezi ve bulut bilişim teknolojileri önem kazanacaktır ve üzerinde daha yoğunlaşmak gerekecektir.

– MVNO (Mobile Virtual Network Operator) önem kazanacaktır.

MVNO son 5 yıldır tartışılan bir konu… Ne kanunu çıktı ne de operatörlere bunu ilerletmeleri için yol verildi. Virgin’in sahibi Richard Branson Türkiye’ye geldi MVNO için “git oğlm svmiyoruz biz seni” dedik, sade suya konferans verip uzaklaştı. Sonuç? Herkes Fenercell’i MVNO sanıyor, kimse MVNE ne demek bilmiyor. Dağılalım o zaman…

– Teknolojinin gelişimi ile birlikte sektörlerin ve düzenleyici kurumların birbirine yakınsaması artacaktır.

Bu yakınsamadan kasıt daha yakın çalışarak birbirini dinlemekse… “İnşallah canım ya” diyorum.

– Kablosuz teknolojilerin sabit genişbant pazarına etkisi ile geniş bant pazarı göreceli olarak daha da daralacaktır.

Bu bence yanlış bir çıkarım: Şu anda genişbant pazarı tanımı içinde 3G telefonların yarattığı data alışverişi de var. Dolayısıyla birisi artarsa öteki de bundan faydalanıyor. Pazarın daralması fiilen mümkün değil, en azından kablosuzların etkisiyle… Bunun yerine burada dile getirilmeme sebebini bir türlü anlayamadığım fiberin gelişme sorunları dillendirilmiş olsa çok daha başarılı bir maddemiz olabilirmiş.

2- Bu öngörülere uygun olarak TELKODER’in öncelikleri ve yapılanması için öneriler:

– Telkoder bu güne kadar başarıyla sürdürdüğü, sürdürebilir rekabet ortamının yaratılmasına odaklanan, bağımsız duruşundan ödün vermeyen çizgisini korumalı.

Öncelikler olarak mevcut çizginin korunması isteği çok şık durmamış bence. Bunu dile getirmeye bile gerek olduğunu düşünmüyorum.

– Küçük cirolu ve yeni işletmecileri de dahil edecek şekilde daha kapsayıcı bir üyelik yapısı düşünülmeli, daha proaktif olunmalı.

Bu kesinlikle atılması gereken en öneml adım. Telkoder bir patron kulübü olma yolunda olduğu izlenimini ortadan kaldırmalı ve sektörün tamamına hitabetme yolunda doğru adımlar atmalı. 

3- Önümüzdeki 5 yılın çalışılacak en önemli başlıkları (pazar ve rekabet sorunları)

– Sabit şebekeye erişim (Fiber, VULA, vs.) sorunlar ve ürün çeşitliliği talepleriyle ilgili sorunlar devam edecek.

– TELKODER üyesi firmaların sektörün büyük gruplarıyla rekabet sorununu çözmek için gerek yeraltı gözlerinin gerekse baz istasyonlarının paylaşımı sağlanmalı. Makul fiyatlar ile küçük firmaların büyümesi ve yeni firmaların piyasaya girebilmesinin önü açılmalı.

– İnternet üzerindeki kamu denetiminin giderek artacak olmasına dikkat edilmeli.

– Düzenlemelerin, bulut bilişim ve veri merkezi pazarındaki rekabetin global özeliklerine uygun olarak yapılması için çalışılmalı.

– Veri merkezi sektörü ile ilgili bilgi kaynağı oluşturulmalı.

– OTT hizmetlerinin mevcut lisanslı işletmecilerin üzerindeki baskıya dikkat edilmeli.

– Tesis paylaşımı ve geçiş hakları sorunları devam ediyor. Alt yapı yatırımlarının engellenerek ve geciktirilerek verimliliğin sağlanamamasının önüne geçilmeli.

– ERG/BEREC ve AB normlarına uygun düzenlemeler, rekabet bozucu davranışları önleyen düzenlemeler, net anlaşılır kamuya açık maliyet modelleri eksiktir. Dikey bütünleşik yerleşik operatörün fiyata ilişkin ve fiyat dışı (ürünün tekrar edilebilirliği, toptan pazarda verilen ürünün perakende pazarda ürün ve fiyat olarak tekrarlanabilmesi, hizmet vermeyi reddetme, hizmet kalitesini bozma, elindeki veriyi kötüye kullanma) rekabeti bozucu uygulamaları ve fiyat sıkıştırması gibi uygulamalarının önüne geçilmeli.

– Türk Telekom’un etkin piyasa gücüne sahip işletmelikten çıkma çabalarına dikkat edilmeli.

– Türk Telekom’un yeni organizasyon yapısına dikkat edilmeli.

Telkoder’in yaptığı toplantıdan çıkardığı maddelerde şunlar bunlar oluyor başlıklarını göndermeleri önemli. Ama ben bir telekomünikasyon kullanıcısı ve gazeteci olarak bunun için Telkoder’in atacağı somut adımlar listesi görmek isterdim. Bunları göremeyince “peki ne tartıştık biz şimdi” diye sormadan edemiyorum. Tekoder’den iletişim olarak şu yapılmalı, bundan kaçınılmalı, bu konuda devlet şu adımları atmalı gibi net söylemler görmek istiyorum. Dolayısıyla Telkoder’in eski ses tonunu çözüm önerici bir tavırla sürmesini istiyorum…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.