Telkoder Dijital Dönüşüm Ofisi’nin veri merkezi fikirlerini önemsedi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un, Türkiye’de veri merkezi sektörünün desteklenmesi üzerine çalışma başlattıklarına ilişkin açıklamalarını değerlendirerek önerilerini sıraladı. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, bu açıklamaların veri merkezi işletmeciliği sektörü tarafından olumlu bulunduğunu, yapılacak çalışmalarla dünya veri merkezi işletmeciliği pazarından ülkemizin de hak ettiği payı alabileceğini ifade ediyor. Teberci, ilgili çalışmaları yürütecek yetkili kurumlara; konuyu ülke verisinin ülkede kalması, veri güvenliği, kişisel verilerin korunması, ticari verilerin korunması, siber güvenlik gibi her yönüyle kapsayıcı bir şekilde ele almalarını ve bazı uluslararası şirketlerin tekel davranışlarının önüne geçmeleri tavsiyelerinde bulunuyor.

Veri merkezleri dijital dönüşümün stratejik yapı taşları arasında yer alıyor. Gartner’ın araştırmasına göre küresel veri merkezlerinden elde edilen gelir 2020 yılında 188 milyar dolar, 2021 yılında ise %6,2 büyüme ile 200 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. 

Verilecek destekler yerli veri merkezlerini büyütecek nitelikte olmalı

TELKODER’in uzun yıllardır dikkat çektiği, veri merkezi işletmeciliği alanında yapılacak düzenlemelerin gecikmiş olması, sektörün gelişimini ve yerli veri merkezlerinin gelişimini geciktirmiş durumda. Bugün Türkiye pazarında veri merkezi yatırımı yapan işletmecilerin pek çoğu bu konuda tekel haline gelmiş olan uluslararası şirketlerle rekabet edecek büyüklüğe sahip değildir. TELKODER veri merkezlerinin desteklenmesini kritik ancak gecikmiş bir adım olarak nitelendirse de yerli işletmecilerin desteklenmesiyle ülkemizin bir şekilde yarışta kalabileceğini düşünüyor.

Açıklamalar sektör tarafından destekleniyor

“Türkiye’nin verisinin Türkiye’de barındırılmasına ilişkin hedeflerin gerçekleşebilmesi için somut adımların atılacak olması sektörün geleceği açısından umut verici.” diyen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci sözlerini şöyle sürdürüyor: “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un açıklamalarının veri merkezlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmaları hızlandıracağını düşünüyoruz. Veri merkezleri konusunda geldiğimiz noktada özellikle küçük ve yerli veri merkezlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerli veri merkezlerinin desteklenerek gelişmeleri uluslararası büyük şirketlere karşı rekabet edebilmelerine yardımcı olacaktır. 2021 yılı sonuna kadar acil önlem alınmadığı takdirde bazı cep telefonu işletmecileri dışında Veri Merkezleri Pazarında rekabet edecek Yerli ve Milli diyebileceğimiz bir şirketimiz bile kalmayabilir. TELKODER olarak veri merkezlerinin geliştirilmesi ve küresel veri merkezleri pazarından hak ettiğimiz payı almak üzere üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi heyecanla bekliyoruz.”

TELKODER’e göre; 

  • Veri merkezlerine, “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kullanılabilmesi için 24 il sınırı ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan sınırı (5000 ) kaldırılmalıdır.
  • Veri merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalı ve özel indirimli fiber tarifeler oluşturulmalıdır.
  • Tüm erişim sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an önce gerçekleştirilmeli, bir ucu herhangi bir veri merkezinde sonlanan kiralık devre ücretleri normal ücretin ¼’ünden fazla olmamalıdır.
  • 5 yıl süre ile veri merkezi personelinin gelir vergisinden %100 muafiyeti sağlanmalı, Sıfır maliyetli, uygun fiziksel şartlara sahip bina/kampüs imkânı tanınmalı, Türkiye dışına satacağı servislerin gelirlerinde %100, Türkiye içerisine satacağı servislerin gelirlerinde %50 oranında vergi muafiyeti sağlanmalı, anlaşmalı üniversiteler ve kurumlardan gerekli teknik personelin yetiştirilmesi şartı ile bu personelin maaşlarında %50 oranında devlet desteği verilmelidir.
  • Yeni yapılacak Veri Merkezleri, en az Uptime Institute, ANSI/TIA veya BICSI Tier III isteklerini karşılayacak nitelikte olmalı ve bu konuda Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ülkemizin kendine ait Veri Merkezi Standartlarını oluşturmalıdır.
  • Yurt içi veri merkezi hizmetlerinden alınan ve yurt dışında sunulan hizmetler karşısında haksız rekabet yaratan yüksek vergiler kaldırılmalıdır.
  • Kamu Kurumlarımızın, kendi verilerini sınıflandırılması/derecelendirmesi ve saklanma önceliğine göre bu verileri kendi bünyesinde ve/veya yerli veri merkezlerinde barındırmalarına olanak tanımalıdır. Bu yöntem ile veriler, hem daha güvenli ve düşük maliyetli olarak saklanmış, hem de sektör oyuncuları dışarı itilmemiş ve sektörü büyütücü bir adım atılmış olacaktır.
  • Sosyal Medya uygulamaları için talep edilen yurt içinde veri tutma zorunluluğu, belirli bir yol haritası ile kritik tüm sektörlerde uygulanmalıdır.