Site icon T K N L J

Telkoder – Türk Telekom arasında yeni polemik başladı

telekom telefonTelkoder, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında söylediklerini ve o toplantı sırasında Türk Telekom’un gönderdiği bilgileri eleştiren yeni bir basın bülteni gönderdi. Böylece Türk Telekomünikasyon tarihine yeni bir bülten polemik sayfası açıldı…

TELKODER olarak bilgi toplumuna dönüşüm yolunda güçlü bir Türkiye için büyük önem taşıyan Fiber İnternet’in önündeki engellerin kaldırılması ve rekabetin artması konusunda, 15 Ocak 2014 tarihinde “İnternette de Ekonomide de Hızlı Türkiye İçin Fiber İnternetin Önünü Açın”, “Engelleri Kaldırın, Yatırım Yapalım” sloganları ile resmi veriler paralelinde önemli açıklamalarda bulunmuştuk.

Alternatif işletmeciler tarafından Fiber İnternet altyapı yatırımlarının hızlı ve yaygın olarak yapılabilmesi için gerekli olan ve Türk Telekom tarafından 48,77 TL olarak belirlenen yeraltı boru kira  (tesis paylaşımı) ücretinin AB ülkelerine göre 30-40 kat daha yüksek olduğunu açıklamıştık.

Türk Telekom ise aynı gün bir basın açıklaması yayınlayarak aynı konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Türk Telekom’un açıklamasını incelediğimizde içerisinde “doğru olmayan” bilgilerin bulunduğunu ve bazı “önemli bilgilerin gizlendiğini” gördük. Türkiye’nin geleceğini de düşünerek kamuoyunun doğru bilgilenmesi için bu açıklamayı yapıyoruz.

Türk Telekom’un açıklamasında bulunan ve kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ifadeleri ve bunlara karşın; saygınlığını kanıtlamış önemli çok sayıda şirketi uzun yıllardır temsil eden TELKODER’in resmi ve kabul gören bilgilerden derlediği görüşleri aşağıda paylaşıyoruz.

Türk Telekom’un Yanıltıcı Açıklamasından:

Türk Telekom’un işletmecilere sunduğu aylık kullanım teklifleri AB ortalamasının altında

Sektörün gündeminde olan tesis paylaşımında aylık kullanım ücretleri konusuna da değinen Akarca, “Altyapının paylaşımı konusunda Türk Telekom tarafından işletmecilere teklif edilen aylık kullanım ücretlerini Avrupa ile karşılaştırdığınızda, ortalamanın altında olduğunu açıkça görüyorsunuz.  Avrupa’da göz paylaşımı için talep edilen, fiber bakımı hariç minimum ücretlerin ortalaması yaklaşık 182 Euro iken Türk Telekom’un BTK’ya sunduğu teklifte bu ücret 127 Euro’dur. Benzer şekilde Türk Telekom, altyapı paylaşımının daha yoğun olarak gerçekleşmesi beklenen büyükşehir sınırları içerisinde 1 km paylaşım için BTK onayına 548 TL’ye varan ücretler sunmuşken, alternatif işletmeciler ortalama 1375 TL talep etmektedirler. Türk Telekom’un altyapısı çok daha yüksek kalitede olmasına rağmen altyapı paylaşımında kilometre başına sunduğu fiyatlar, diğer operatörlere göre çok daha düşüktür” dedi.

TELKODER Resmi Görüşü: Türk Telekom’un alternatif işletmecilere sunduğu yer altı boruları kiralama tarifesinde net biçimde dört ayrı ücret kalemi bulunuyor. Bunlar şöyle;

–          Başvuru ücreti (Bir defa ödenmektedir, geri ödemesi yoktur)

–          Keşif ücreti (Bir defa ödenmektedir, geri ödemesi yoktur)                       

–          Kullanım ücreti (Mesafeye, yerine, kablo kalınlığına bağlı olarak miktarı değişmekte ve her yıl ödenmektedir)

–          Kablo bakım işletim ücreti  (Mesafeye bağlı olarak her yıl ödenmektedir)

Türk Telekom’un basın duyurusunda birinci, ikinci ve dördüncü ücretleri dikkate almamış olduğu, sadece üçüncü sıradaki ücreti dikkate alarak ve en ince kabloya göre hesap ederek aylık 548 TL’yi toplam ücretmiş gibi gösterdiği anlaşılıyor. İlk iki ücretin bir defaya mahsus olması nedeniyle Türk Telekom tarafından hesaplamada ihmal edildiği varsayılsa bile dördüncü sıradaki ücret ihmal edilemeyecek derecede çok büyüktür. Bu ücret, 1 km 48 damarlı bir kablo için yıllık 40.000 TL, aylık 3.341 TL’dir. Türk Telekom açıklamasında işletmecilerden aylık olarak alacağı 3.341 TL’yi gizleyerek net biçimde kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.

Türk Telekom Altyapı paylaşımı tarifesinin ana unsuru; “1 Damar fiber optik kablo bakım ve işletim ücreti” olarak adlandırdığı ücrettir”. AB veya dünyadaki diğer ülkelerde böyle bir ücret hiç yoktur. Türk Telekom alternatif işletmecilere yeraltı borusunu kiralıyor, işletmeciler de bu boru içerisine kendi fiber kablolarını çekiyorlar. Mülkiyeti işletmeciye ait olan bir kablonun içindeki fiber kılının bakım ve işletmesinin Türk Telekom tarafından yapılması hukuki ve teknik olarak mümkün değil, bu alandaki genel uygulama, kablo çapına göre yeraltı boru bakım ücreti alınması şeklindedir.

Türk Telekom açıklamasında yer alan “Sektördeki tüm işletmeciler geçiş hakkı hizmetinden eşit şartlarda faydalanıyor” ifadesi ise gerçeği yansıtmıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok belediye altyapı kazıları yapılması için sadece Türk Telekom’a izin veriyor, yatırım yapmak isteyen alternatif işletmecilere kazı izni vermiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Nesil İşletmecilerin Fiber Optik Altyapı tesis etmelerine ve var olan altyapıları kullanmalarına izin vermiyor. Türk Telekom’un belediyelere ödediği Geçiş hakkı bedelleri bilinmiyor, bu bilgiler kamuoyundan gizleniyor ve 5809 sayılı kanuna göre işletmeciler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olarak farklı uygulanıyor. Ayrıca Karayolları da sadece Türk Telekom’a izin veriyor, alternatif işletmecilere izin vermiyor. Türk Telekom devlet şirketi olarak algılanmaya devam ediliyor ve pek çok idari otorite tarafından imtiyazlı muameleye tabi tutuluyor. Sonuç olarak Sektördeki tüm işletmeciler geçiş hakkı hizmetinden eşit şartlarda faydalanamıyor.

Konuya ilişkin TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak’ın kısa görüşü:

“TELKODER, 12 yıllık saygın geçmişi ile elektronik haberleşme işletmeciliği alanını her zaman başarı ile temsil ederek hep doğruların ve adaletin yanında olmuştur. Çok sayıda önemli Alternatif İşletmecinin üst seviyede temsil edildiği TELKODER, bugüne kadar elektronik haberleşme sektörü için, Türkiye için haklı olduğu çok sayıda davayı kazanmış, önemli kazanımlar ortaya koymuştur. Yıllardır bir biçimde Türk Telekom tarafından sürdürülen tekel anlayışına karşı kazandığı hukuki başarılarla kuruluş amacını ve vizyonunu destekleyen TELKODER, Fiber İnternet tarafında yaşanan ve çok sayıda üye şirketin, Türkiye haberleşme sektörünün ve ülke ekonomisinin zarar gördüğü bu konuna da özveriyle mücadelesini sürdürecektir. Şunun da net biçimde altını çizmek isterim… Üye onlarca şirket temsilcisi ve TELKODER yönetimi gerçekleri ve sorunları ortaya koymak için bu basın toplantısında bir araya gelmiştir. TELKODER ve üyelerinin hobi amaçlı basın toplantısı düzenlemek gibi bir yaklaşımı olmayacağı ve 12 yılı aşkın süredir savunduğu gibi gerçekleri ortaya koyduğu da; sektör, karar vericiler ve kamuoyu tarafından net biçimde görülmektedir”

AB ÜLKELERİ – TÜRKİYE ALTYAPI KİRA BEDELLERİ (TESİS PAYLAŞIMI) KARŞILAŞTIRMASI  
Ülkeler

Ücretler (TL/metre/yıl)

 
TÜRKİYE -TÜRK TELEKOM

48,77 TL

 
Hırvatistan

1,51 TL

 
Portekiz

1,14 TL

 
Fransa

4,71 TL

 
İspanya

1,94 TL

 
İtalya

1,20 TL

 
İngiltere

2,88 TL

 
Sırbistan

3,08 TL

 
Exit mobile version