Site icon T K N L J

Tüketicileri korumak için basını bitirme stratejisi

asmacaTüketicileri korumak için bir kanun çıkarıldı. Tüketicinin yanıltılması şaşırtılması ve özellikle de bilerek ve isteyerek kandırılması üstüne farklı açılardan birçok değişik madde kondu kanunun içine. Tartışmaya gerçekten çok açık birçok madde var. Ama bir madde var ki ne akla sığıyor ne mantığa: Bundan sonra gazeteciler gizli reklam yapılmaması adına haberlerinin içinde marka isimleri geçiremeyecekmiş.

Maddenin orijinalini sizinle paylaşıyorum:

Kanun 61. Maddesinin 4. Fıkrası:

Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

Bu maddeyi düşünenlerin düşünemedikleri şeyleri TKNLJ stilinde maddeler halinde sıralayalım:

Exit mobile version