Bugün gazetelere yansıyan bir haberde Türk Telekom’un teknik bazı verilerinden bahsediliyor. Muhtemelen özel bir buluşma sonucunda gazetelere özel haber verilmiş. Habere göre Türk Telekom, ev avantaj tarifesi kapsamında yılın ilk 7 ayında 6.2 milyar dakika bedava konuşturmuş. Her ay 9.5 milyon abone bedava konuşmuş. Bu da yaklaşık 12 bin yıla tekabül ediyormuş.

Aslında bu rakamların da ötesinde Türk Telekom’un dile getirmesi gereken çok önemli bir verisi daha var: Türk Telekom halk için yaptırdığı konuşmaların neredeyse yarısından fazlasını ücretsiz olarak hayata geçirmiş. İnanmayanlar için hesabı yapalım: Kullanıcı sayısının yüzde 40’ına yakını ücretsiz konuşmuş. Yani 15.6 milyon müşterinin 9.5 milyonu. Ücretsiz yapılan konuşmalar 7 ayda 6.2 milyar dakika. BTK verilerine baktığımızda ilk 6 ayda sabit hat üzerinden yapılan toplam konuşma 11.33 milyar dakika. Yani Türk Telekom mevcut düzende yapılan her konuşmasının yaklaşık yüzde 50’ye yakın bölümünü ücretsiz olarak gerçekleştirmiş. Rakamlara yaklaşık dememizin sebebi toplam konuşma sürelerinin 6 aylık, verilen ücretsiz konuşma sürelerinin ise 7 aylık olmasından kaynaklanıyor.

Türk Telekom’un toplam Türkiye ses pazarında aldığı pay 2009 yılında yüzde 18 civarıymış. Geçen sene yüzde 15’e düşmüş. Bu seneki verilere bakılacak olunursa yarısının ücretsiz yapıldığı konuşma oranıyla birlikte yüzde 13 civarında. Tabii GSM şirketlerinin de yaptığı ücretsiz konuşma kampanyalarının olduğunu unutmamak lazım.

Yine BTK verilerine bakıldığında Türk Telekom’un toplam gelirden aldığı pay 2010 yılınad yüzde 28.7 iken bu rakam 2011 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 32 civarına gelmiş durumda…