Türk Telekom servis sağlayamayacak

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom’un sabit internetteki rakiplerini yok edecek bir kararı hukuk yoluyla önlediklerini açıkladı. Türk Telekom’a, zaten toptancı olduğu internet işinde perakendecilik hakkının da sağlanması TELKODER’in girişimiyle önlendi. Perakendecilik yetkisi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı mahkemece durduruldu, durdurmaya yapılan itiraz da reddedildi. Türk Telekom artık İnternet Servis Sağlayıcılığı yapamayacak.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, İnternette rekabeti ortadan kaldıracağı ve vatandaşı tek firmaya mahkum edeceği ortaya çıkan bir kararın durdurulduğunu açıkladı: Türk Telekom’un özelleştirilme şartnamesine ve rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle, TELKODER tarafından, Türk Telekom’un internet servis sağlayıcılığı yapmasına izin veren BTK kararının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay 13. Dairesi’nin TELKODER’i haklı bulduğunu, “serbest rekabet ortamının oluşmasını engelleyecek olduğundan” ötürü önce BTK’nın kararının yürütmesini durdurduğunu, BTK tarafından yapılan itirazın da Danıştay Genel Kurulu tarafından reddedildiğini” belirtti.

Arıak, Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu’nun internet pazarında adil ve sağlıklı bir rekabet ortamı oluşması için perakende internet hizmetlerinin ayrı bir şirket üzerinden sunulmasını şart koştuğunu, özelleştirme ihale şartnamesinin de bu yönde hazırlandığını ifade ederek, özelleştirme sonrasında Türk Telekom grubu bünyesinde 2006 yılında TTNet’in kurulduğunu, bugün hisselerinin tamamı Türk Telekom’a ait olan TTNet’in sabit internet piyasasında hala % 80’lerin üzerinde pazar payı olmasına ve dolayısıyla kötü rekabet şartlarının vahametine rağmen, diğer internet şirketlerini yokedecek olan kararın haklı bir tarafı olmadığını belirtti.

Arıak,”Rekabet zaten çok sınırlı; yenilikçi işletmecilerin sayısı çok azaldı. Bu yüzden vatandaşın seçme hakkı engelleniyor, üstelik rekabet eksikliği yüzünden sabit internet abone sayısı da yıllardır yerinde saymakta.” dedi.

TELKODER Başkanı Arıak, Danıştay 13. Dairesinin kararında, Rekabet Kurulu’nun “Türk Telekom’un, BTK tarafından bazı düzenlemelere tabi tutulsa da, sabit internet piyasasında hem toptancı hem de perakendeci olarak faaliyete başlamasının rekabet üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği, zaten hakim durumda olan Türk Telekom’un bu aşamadan sonra piyasada çok daha güçlü hale geleceği, bunun sonucunda yeni işletmeciler için halihazırda piyasada gerçekleştirilememiş olan rekabetçi yapının çok daha zor hale geleceği” görüşünü dikkate aldığını ve BTK kararının Türk Telekom’un özelleştirilme şartnamesine de aykırı olduğunu belirttiğini ifade etti.

Arıak sözlerini şöyle sürdürdü: “Kesinleşmiş olan bu karara göre Türk Telekom artık perakende internet hizmetlerini sunamayacak, İnternet Servis Sağlayıcılığı yapamayacak, internette toptancı olarak kalacak.

Bu hikayeden alınması gereken birkaç önemli çıkarımı sizlerle paylaşmak istiyorum:

  1. Telkoder ülkenin önemli bir kurumudur
  2. Yusuf Ata Arıak bu kurumun sahibi değil başkanı ve sözcüsüdür. Yazının içindeki Arıak kelimeleri sayısı sizi yanıltabilir o yüzden vurgulamakta fayda gördüm
  3. Bu bir kan davası değildir Türkiye için doğru olması gereken şeyleri bir sivil toplum kuruluşu dile getirmiş ve hukuki adım atmıştır. Ama söyem ve biçim bize bu kurumun bir sivil toplum kuruluşu değil çıkar örgütü olduğunu gösterir niteliktedir
  4. İlk gününden ve lansmanından bu yana Lokum işinin (rekabet açısından) gerçekleşmekten uzak bir proje olduğunu Türk Telekom yetkililerine de söylemiştik. Hukuka hakim olmamamız hislerimizde yanılmamızı gerektirmedi
  5. Türk Telekom bu hizmeti Türkiye’de internetin yaygınlaşması için verdiğini söylemişti. O zaman bu sözünün arkasında dursun. Zira herkesin evinde kullanılacak günlük internet ve ücretsiz portal fikri şahaneydi. Bunu mantıklı bir fiyatla tüm servis sağlayıcıların satmasında fayda var.
  6. BTK böyle bir şeye onay verdiğini duyurmuştu ve söyleştiğimiz zamanlarda bunun hiçbir şekilde hukuki sorun çıkarmayacağını dile getirdi. İşte hukuki sorun çıktı. Şimdi ne olacak? Birilerinin çıkıp “biz bilmiyormuşuz pardon” demesi gerekmez mi?
  7. TELKODER dava açma dışındaki konularda da yetenekliyse o zaman bu doğru hizmetin yerine konacak şeyleri ivedilikle düşünüp hayata geçirmeli. Al sat üzerinden para kazanarak Türkiye’de telekomünikasyona destek veremezsiniz.