Turkcell İran için Güney Afrika’ya ABD’de dava açtı

Turkcell için oldukça büyük ve sonuçsuz bir macera haline dönen İran için yeni bir adım atıldı. Borsaya yapılan özel durum açıklamasında İran için bir Güney Afrika şirketi olan MTN’ye dava açıldığı belirtildi. Hukuk süreçlerinin nasıl işleyeceğini şimdiden görmek imkansız ama önümüzdeki aylar bu davanın bir formalite mi yoksa gerçekten sonuç alınabilir bir süreç mi olduğunu bizlere gösterecek. İşte Turkcell’in özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2004 yılında İran’da düzenlenen uluslararası bir ihale sonucunda İran’ın ilk özel GSM Lisansını almaya hak kazanmış olmasına rağmen; İran bu lisans anlaşmasını Şirketimizi sürecin dışında bırakarak Turkcell yerine Güney Afrika menşeli MTN isimli bir operatör ile imzalamıştı.

Şirketimiz tarafından yeni edinilen bilgiler, anılan sözleşmenin Şirketimiz yerine MTN ile imzalanmasının, MTN’in o tarihlerdeki bazı eylemlerinin sonucu olduğunu göstermektedir. Turkcell, MTN’nin eylemleri nedeniyle kendisinin ve hissedarlarının zarara uğradığını da dikkate alarak, bugün itibariyle MTN aleyhine, neden olduğu bu zararların tazmini istemiyle bir dava açmıştır.

Dava, her iki şirketin ABD’de yoğun iş bağlantıları olduğu ve MTN’in bazı eylemlerinin uluslarası hukuk kurallarını da ihlal ettiği iddiaları dikkate alınarak ABD Columbia Bölge Mahkemesi’nde açılmıştır.

Turkcell’in daha önce MTN ile uzlaşma konusunda bazı teşebbüslerinin mevcudiyetine rağmen, MTN Mart ayında yaptığı bir açıklama ile bu görüşmelere son verdiğini kamuoyuna bildirmiştir.