Türkiye BİT pazarı 2014’de yüzde 4.2 büyüyecek …

bt pazari

Bülent Yılmaz

IDC Türkiye Ofisi tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, Türkiye BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) pazarının büyümeye devam ederek 2014 yılında 28,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını ifade etti. Bu rakam içerisinde Telekom sektörü harcamaları 16,9 milyar dolar yer tutarken (+1,2%) BT sektörü harcamalarının ise %8,6’lık artışla 11,7 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

BT harcamaları içerisinde Donanım kalemi yine aslan payını almaya devam edecek. Mobil, Tablet ve PC’lerden oluşan Donanım başlığı toplam BT harcamalarının da yaklaşık 80%’ini oluşturuyor. Öte yandan Bulut Bilişim’de KOBİ pazarının beklenen büyümeyi göstermeyişi bir hayal kırıklığı olarak değerlendirilirken arkasındaki temel nedenler olarak Bulut Bilişim kullanımının faydalarının iyi anlatılamaması ve Regülatif düzenlemelerin eksikliği olarak gösterildi. Özellikle Bulut Bilişim ve Büyük Veri konusunda sektörde nitelik iş gücü bulma konusunda sıkıntı yaşandığı da belirtildi.

Küresel çapta bakıldığında ise BT harcamalarındaki artışın 89%’luk gibi çok önemli bir kısmı, 3.Platform adı verilen Mobilite, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Sosyal Medya başlıklarından geliyor olacak. Tablet ve Akıllı Telefon satışlarının PC’ye karşı yükselişi devam edecek. PC satışlarının %6 daralması beklenirken Tablet ve Akıllı Telefon harcamalarının ise %13 büyümesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca IDC’nin 2014 yılı Türkiye pazarı öngörüleri de paylaşıldı. Buna göre öne çıkacak ilk 10 başlık şu şekilde sıralandı:

  1. BİT pazarı, teknolojiye hakim tüketici ve Kamu harcamaları ile büyümeye devam edecek
  2. Büyük ölçekli firmalar Bulut bilişime yatırım yapmaya devam ederken Orta ölçekli firmaların bu konuda ağırdan aldıkları görülecek
  3. Mobilite, Mobil güvenlik gibi konular IT yöneticilerinin öncelik alanları arasında yer alacak.
  4. Altyapı (ağ, donanım vb) çözümlerinde ‘’Hepsi Birarada’’ (All-in-One) çözümleri, sağladığı tasarufflar nedeniyle giderek yaygınlaşacak
  5. Akıllı şehirler kavramı, kentsel rekabeti arttırılması için devletin öncelikli alanları arasında yer alacak
  6. Özellikle devletin yapacağı alımlarla Güvenlik Yazılımları pazarı çift haneli büyüme gösterecek
  7. Telekom operatörleri dikey sektörlere, ihtiyaca yönelik çözümler sunacaklar
  8. OTT (Over-the-Top) servisleri, mobil internetin yaygınlaşması ile hızlı büyümesine devam edecek
  9. Yönetilebilir Baskı Hizmetleri pazarı 2014’de ve önümüzdeki 5-yıl boyunca çift haneli büyüme gösterecek
  10. Tüketiciler hızlı bir şekilde Tablet kullanımına yönelecek