Türkiye Gazetesi’nden YazıkOluyor.Com.Tr

Türkiye gazetesi manşetten Türkiye’deki internet alan adlarını masaya yatırmış. Türkiye’de alan adı vermek için istenen belgeleri yukarıdan aşağı yazarak içinde bulunduğumuz acınası durumu gözler önüne sermiş. Bu yüzden milyarlarca doların yurt dışına nasıl aktığını belirtmiş. Bu haber için Türkiye gazetesini kutluyor, istenen belgeleri biz de gözler önüne yukarıdan aşağı diziyoruz.

 • Ticaret odasından alınmış “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi” – Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan alınmış “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”
 • Televizyon programlan için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi ve bunun yanı sıra şirketin iznini belgeleyen imzalı, kaşeli yetki belgesi
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi” – Fuarlar için, Resmî Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon kurumundan alırian “özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”