Türkiye özgürlüklerde meğer Avrupa ile aynıymış…

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü bir açıklama yaparak internete  erişim hakkının sınırsız olması gerekiyor dedi ve ekledi: “Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Anayasası’ne göre herkesin internete sınırsız erişimi garanti edilmeli”

TİB’in başkanı Fethi Şimşek’in cevabı gecikmedi: Bizce de öyle olmalı.

Şimşek şöyle konuştu: “Biz de zaten herkesin internete erişim hakkının sınırsız olması gerektiğini, çocukların bazı sitelere girişinin engellenmesinin tamamıyla meşru olduğunu, ebeveynlerin internete filtre koyup koymamada özgür olması gerektiğini savunuyoruz. Sınır tanımayan gazeteciler acaba TİB’in elemanları mı? Biz de zaten herkesin internete erişim hakkının sınırsız olması gerektiğini, çocukların  bazı sitelere girişinin engellenmesinin tamamıyla meşru olduğunu, ebeveynlerin internete filtre koyup koymamada özgür olması gerektiğini savunuyoruz.”

Demek ki Türkiye Avrupa ile aynı seviyedeymiş. Avrupa’da ne yapılıyorsa Türkiye’de de onu yapıyormuşuz. Demek ki Türkiye de özgürmüş.

Acaba Sınır Tanımayan Gazeteciler de kendilerine getirilen eleştirileri politik yaklaşım olarak niteliyorlar mı?