Türkiye’nin en büyük kurumları iç denetimi tartıştı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Türkiye’den ve yurt dışından her yıl olduğu gibi bu yıl da binin üzerinde katılımcı, sektör mensubu ve akademisyeni 22. kez bir araya getirdi. 1996 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve son dört yıldır uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Türkiye İç Denetim Kongresi’nde; girişimcilik, iç denetim, insan kaynakları, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi gibi konularda en yetkin isimler, bilgi, deneyim ve uygulama örneklerini anlattılar.

Açılış konuşmalarını; SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TİDE Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar’ın yaptığı, ‘Güçlü Bellek, Sağlam Gelecek’ temasının işlendiği kongrede, iç denetim mesleğinin gelişimi ve uluslararası standartları yakalaması için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Kongrenin ilk gününde açılış konuşmasında kurumsal tecrübe ve kurumsal zekanın önemine dikkat çeken QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, uzun yıllar aynı bankada çalıştığı için kurumsal tecrübe kavramının önemi ve yansımalarını en iyi izleyen isimlerden biri olduğunu belirtti. Kurumsal hafıza konusunda iki önemli faktörün olduğuna dikkat çeken Aras, bunların; kurumsal tecrübe ve kurumsal zeka olduğunu söyledi. Elindeki büyük veriyi iyi kullanan ve yapay zeka teknolojilerini kurum kültürüne en iyi şekilde entegre eden kurumların gelecekte ayrışacağını ve öne çıkacağını söyledi.

Yine kongrenin ilk gününde Yönetim Kurulları ve Denetim Komitelerinin 2019 Öncelikleri adlı panelde konuşmacı olan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Kerman, bankalarda denetim sisteminin evrilmesinin çok kolay gerçekleşmediğini, her şerde bir hayır vardır diyerek 2001 krizinin bunda çok büyük rol oynadığını belirtti. Kerman sözlerine şöyle devam etti; ‘’2001 krizi sonrası bankalarda denetim mekanizması çok iyi işliyor çünkü bankalarda denetlenecek çok fazla alan var. Orta ölçekli kurumlarda ise denetim kurumsal kültürde yer almıyor bu nedenle özellikle bu alanlara eğilmek çok önemli. 2019 için en önemli unsur, mali ve reel sektörün risk yönetimi olacak. Bu risk yönetimini en iyi yapan kuruluşlar bu süreçten en az zararla çıkacaklar’’ dedi. Kerman endişesinin reel sektör olduğunu vurgulayarak, şu an var olan durgunluk ortamında doğru tasarruf tedbirlerinin alınıp reel sektöre bankalar üzerinden kaynak aktarımının faydalı olacağına dikkat çekti.

Kurum içi girişimcilik ve sürdürülebilirlik

Girişimci özelliğine sahip ve kurumsal yönetimin sürdürülebilir olması gerektiğine inanan iş insanlarının bir araya geldiği oturumda, yönetim takımının önemi, finansman stratejisi, süreçte yaşanan engeller, büyüme planları ve kurum içi gişimcilik konuları masaya yatırıldı. Kurumsal Belleğin Kavramsal Katkıları: Sürdürülebilir Kurumsal Girişimciliğe Yönelik Performans Ve Stratejiler adlı oturumda; Silk and Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur, Bigchefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, İş Private Equity Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, İyzico Kurucu ve CEO’su Barbaros Özbuğutu işin başlangıcı olan girişimcilik ve kurum içinde devamlılığı üzerine olan görüşlerini, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut moderatörlüğünde tartıştılar.

Çokuluslu Şirketlerde Ortak Takım Kültürünün Oluşturulması

Çokuluslu Şirketlerde Ortak Takım Kültürünün Oluşturulması konu başlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA ve Yönetici Eğitim Programları Direktörü Sertaç Yerlikaya moderatörlüğünde gerçeleşen panelde; IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan, Coca-Cola İçecek AŞ. Ortadoğu & Pakistan Bölge Başkanı Orhun Köstem, Yıldız Holding Grup Başkanı Oğuz Aldemir, Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, Çokuluslu şirketlerde ortak kültür oluşturma deneyimlerini ve dijitalleşmenin bu süreçteki etkilerini denetim unsurlarını da ele alarak zorlu stratejik kararların ortak takım kültürünün oluşturulduğu ortamlarda nasıl alındığını ve uygulandığını hep birlikte tartıştılar.

İnsan kaynağının etkinliği nasıl sağlanır

Günümüz İş Dünyasında Kurumların İnsan Kaynağına Yönelik Değişen Stratejileri başlığı ile kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesinin öneminden bahsedilen panel, Egon Zehnder Kurucu Ortağı Murat Yeşildere moderatörlüğünde Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Coca-Cola İçecek AŞ. İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen ve Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Timur, şirket uygulamaları konusundaki görüşlerini katılımcılar ile paylaştı.

Denetimin 2019 öncelikleri

Tekfen Holding Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç Dr. Osman Reha Yolalan moderatörlüğünde gerçekleşen Yönetim Kurulları ve Denetim Komitelerinin 2019 Öncelikleri adlı panelde Türkiye’de denetim mekanizmasının evrimi, denetimin kurumsal kültürün parçası haline getirilmesi ve sistem içerisinde yerini ve önemini vurgulayan panalistler; QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Kerman, Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Akkal Bozok, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı Kurucu Direktörü Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gani Sönmez, 2019 için en önemli hususun reel sektörün risk yönetimi olacağının altını çizdiler.

Yeni dünya düzeninde itibar ve kriz yönetimi

Kongrenin ikinci günü moderatörlüğünü TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Buldurgan’ın yaptığı Yeni Dünya Düzeninde İtibar ve Kriz Yönetimi başlıklı panelde, “V.U.C.A World” olarak adlandırılan, sürekli değişen ve belirsiz yeni dünya düzeninde şirketlerin olası risklere karşı kurumsal itibarlarını nasıl koruduklarını, değişimi yönetirken neleri dikkat aldıklarını tartışan; Diageo Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür, Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Özge Bulut Maraşlı ve Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Ünalan kriz ve itibar yönetimi konusunda şirketlerin önceliklerinin neler olduğunu tartıştılar.

Yönetim kurullarında çeşitlilik: bağımsız kadın yönetim kurulu üyeleri

Bu yıl kongrede yönetim kurullarında çeşitliliği ve bunun şirketin kurumsal ve iş performansına etkisini farklı bir perspektiften ele alan oturumda, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, SPK Başkan Yardımcısı Bora Oruç ve Yönetim Danışmanı, Unicredit Romania ve Zagrebacka Banka Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Somer Özelgin, Sabancı Üniversitesi, Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat moderatörlüğünde, kurum içi çeşitlilik, cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, yönetim kurulunun bağımsızlığının önemi konuları tartışıldı.

Kongreye katılan birçok sektör lideri, kamu temsilcisi ve sektör uzmanı konuşmacının panelist olduğu oturumların yanı sıra,ünlü ekonomistler; Mahfi Eğilmez ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş ufuk açısı sunumlarıyla kongrede yer aldılar.