TÜTED ile Türk Telekom teknoloji dersi verecek

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)’in Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Telekom Akademi işbirliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde kurduğu Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi 15 Haziran’da yapılan törenle tanıtıldı. Telekomünikasyon sektörüne nitelikli çalışan yetiştirmek amacıyla kurulan merkez 1 milyon Türk Lirası yatırımla hayata geçti. Sektör-akademi-sivil toplum kuruluşu işbirliğinin ilk örneği olan proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (ISTKA) “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında hayata geçirildi.

Merkezin tanıtımı sektör temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Törende konuşanTÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesinin KOBİ’ler de dahil olmak üzere telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlarına yönelik teknik eğitimler verileceğini ifade etti. Müftüoğlu, merkezin mevcut ve potansiyel işgücünün teknolojik yeteneğinin artırılması, yeni araştırmacı ve geliştirmecilerin yetiştirilmesi, ayrıca sektördeki Ar-Ge personelinin bilgi birikimini artırarak yeni yetenekler kazanmalarının sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Projeyle İstanbul bölgesinin, telekomünikasyon sektöründe yeni teknolojilerin geliştirileceği, Ar-Ge altyapısının güçlendirilerek, katma değeri yüksek ürünlerin tüm dünyaya servis edildiği küresel odak noktalarından biri haline gelmesini hedeflediklerini bildirdi. Merkezde Telekomünikasyon Teknolojileri Sertifika Programı ve Bilişim Teknolojileri Sertifika Programı gibi başlıklar altında eğitimler sunulacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de yaptığı konuşmada, 1 milyon Türk Lirası yatırımla hayata geçen merkezin sektör için önemini vurguladığı konuşmasında, yeni teknolojilerin büyük bir hızla değiştiğine dikkat çekerek, “Bugün kurulan bir laboratuar eğer yenilenmezse 6 ay sonra bir işe yaramaz” dedi. Türk Telekom Akademisi Direktörü Dr. Ayhan Aktar da sektörün nitelikli eleman ihtiyacının her gün daha fazla arttığını belirterek, kurulan merkezin her iki sertifika programının eğitimleri için altyapı ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Türk Telekom’un ana sponsorluğuyla hayata geçen Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi ile sektör çalışanlarının bilgi seviyesinin yükseltilerek niteliklerinin artırılması, ara eleman kalitesinin yükselmesi sonucu istihdam olanaklarının genişletilmesi ve sektörün bölgesel ve ulusal rekabet gücünün artırılması da hedefleniyor.

Merkezde üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümleri ile Meslek Teknik Yüksek Okulu öğrencileri en güncel telekomünikasyon teknolojileri konusunda ek eğitim alabilecekler. Ayrıca sektör kuruluşlarının istihdam ettikleri elemanların da merkezde eğitilmesi amaçlanıyor. Merkezden telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar, üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakülteleri’nde eğitim alan öğrenciler, ilgili konularda çalışanlar, meslek ve teknik liselerin ilgili bölüm öğrencileri, TÜTED ve diğer telekomünikasyon sivil toplum kuruluşlarının üyeleri yararlanabilecek. Telekomünikasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanındaki eğitimler Türk Telekom Akademi tarafından verilecek.