Site icon T K N L J

Twitter kullanımı mobil cihazda yüzde 20 düştü

twitter_sloganKesilmenin ilk gününde sizlerle Twitter kullanım verilerini paylaşmıştım. GlobalStats verilerine göre bugün itibarıyla Twitter kullanımı Türkiye’de tüm aletlerden girilme göz önünde bulundurulduğunda yüzde 10 sosyal medya pazarı kaybetmiş görünüyor.

İşe sadece mobil taraftan baktığımızda tablo daha da korkunç: Twitter kullanımı ilk günden bugüne, yüzde 35.7’den yüzde 15.6’ya düşmüş görünüyor.

Sadece masaüstü cihazlarla internete girilmelere baktığımızda ise Twitter yüzde 6 pazar payı kaybetmiş görünüyor.

GlobalStats verilerinin ne olduğunu hızlıca aktarmak gerekirse: Bu kurum tüm dünyada ülke ülke trafik istatistiklerine bakıyor. Sosyal medya konusunda yaptığıaraştırma çok basit: Bir ülkenin sosyal medya kullanımını 100 kabul ediyor ve onun içinde değişik sosyal medya araçlarının yüzdesel dağılımını veriyor. Bunları yaparken de masaüstü bilgisayar, mobil araçlar ve tabletler gibi ayrımlara da gidiyor.

Exit mobile version