Yeşilay ile polemiğe girmek…

Yeşilay başkanı lütfetmiş, ülkede sigarasından alkolüne, uyuşturucusundan bilimum kötü alışkanlıklarına onlarca sorunun arasında tknlj.com sitesine cevap verme vakti bulmuş. Ne diyeyim eden bulur.

Nüfus cüzdanı alınma tarihi benim kadar eski olanlar hatırlar eskiden okullara dağıtılan “gönüllü” bağış Yeşilay zarflarını. Kötü alışkanlıklarla mücadele etmesi için bugünlere harçlıklarımızla getirdiğimiz Yeşilay bir çırpıda hayatımızı uğruna kurduğumuz interneti kötü alışkanlık olarak, kötü anlamda bağımlılık olarak koyvermiş, altına da gönül koyduğunu belirtmiş onlara internet cahili dediğim için…

İnterneti içki ve sigarayla aynı kefeye koyan her kurumu cahil olarak addedeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Gelelim tezlerine…

Yeşilay diyor ki Çocukların aileleri ile geçirdiği zamanın ve yüz yüze iletişimin azalması pek çok ailede huzursuzluk sebebi oluyor.

Eğer siz böylesine bir tez ortaya koyuyorsanız, dünyada yüzmilyonların Türkiye’de on milyonların peşinden gittiği bir “yeniliği” karalamak istiyorsanız mesnetinizi, kanıt ve belgelerinizi çok sağlam koyacaksınız. Pek çok aile ne demek açacaksınız mesela. Toplumun yüzde kaçı? Kaç ülkede, hangi şartlarda… Biz öyle hissettik yaklaşımı Yeşilay gibi çocuğuma örnek olması gereken bir kuruma yakışmıyor. Ben aynı yaklaşımla yola çıkıp ayın yeşil olması pek çok çocukta huzursuzluk yaratıyor dersem aynı mesnetsizlikte yazı yazmış olurum. Hoş olur mu? Hiç olmaz. Minimum bilimselliği kurumlar üstlerinde taşımalıdır.

Kaldı ki yüz yüze iletişimin azalmasının sebebi ya da kaynağı internet değildir. İnternet bir araçtır. Çay makinesi de araçtır. Eğer siz çay koyarken kolunuza kaynar suyu dökerseniz bunun sorumlusu çay makinesi olmaz, suçlu siz olursunuz. Bir aracı birkaç sersem yanlış kullanıyorsa aracı suçlayamazsınız.

Yeşilay diyor ki Kontrolsüz internet kullanımı, genç bireylerin ailesi ile sağlıklı iletişim kuramamasının temel sebepleri arasına girmeyi çoktan başardı.

Bir diğer mesnetsiz suçlama. Çoktan başarmak? Ne kadar zamandır? Mesela sigara karşıtı kampanyalarda siz sigara epey zarar veriyor mu diyorsunuz? İçinde pek çok zehir var mı diyorsunuz? İnternetin kontrolsüz kullanımı ne demek? Bunun kontrollü noktası nedir? Üç dakika mı? Üç saat mi? Üç gün mü? Kontrollü sigara kullanımı var mı? Mesela gençler Yeşilay sitesine girip tüm günlerini bu sitede geçirirlerse arkadaşlarını kötü alışkanlıklardan kurtarmak için oradan notlar çıkarırlarsa “yavrum git biraz annenle otur diyecek” misiniz? Haydi biraz ciddi olalım…

Yeşilay diyor ki İnternetin ölçüsüz kullanımının, aile içi iletişimin kopmasının yanında, zaman kaybı, eğitimde verimin düşmesi, günlük işlerin aksaması, dikkat dağınıklığı, asosyallik, davranış bozuklukları gibi sıkıntıları da beraberinde getirdiğini bu zamana kadar sürekli vurguladık

Sorun şu ki siz vurgulayamıyorsunuz. Ölçüsüz kelimesini açmanız lazım. Bir kadeh alkol üç kadeh alkol gibi bir ölçü yok mu? İnternette kendini yetiştiren bir insanın internette gezmesini nasıl zaman kaybı olarak nitelersiniz? Kim oluyorsunuz kuzum? Bilginin bu kadar sınırsız olduğu bir ortamda eğitimde verimin düştüğünü nasıl ve ne hakla iddia edebilirsiniz? Yoksa siz sadece okulda verilen bilginin ezberlenmesini hoşgören, kendi yaptığı araştırma ve derinlemesine incelemelere inanmayan bir kuşak mısınız? Yapmayınız böyle.

İnternet gibi 600 milyon insanı anlık olarak birbirine bağlayan bir ortamın insanları asosyalliğe ittiğini söyleyemezsiniz. Bu olayınızı internet cahilliğinden çıkarır, beşeri bilimlerde cahilliğe sürükler. Zira sosyalleşmek karşı karşıya olmak, saç şeklini görmek, parfümünü koklamak, omzuna dokunmak değildir. Sosyallik bir iletişim alışverişidir. İnsanların veya iletişebilen varlıkların fikir teatisidir. Fikirlerinizi ister yüz yüzeyken paylaşırsınız ister uzaydan, ister siber uzaydan. Sosyalleşmek farklıdır, sizin ifade etmeye çalışırken zorlandığınız “coudoiement” diye tabir edilen dirsek teması farklıdır.

Bu zamana kadar sürekli yanılmanızın sebebi budur.

Yeşilay diyor ki Yaygın internet kullanıcılarımız ise 18 yaş altı gençler. Hem internetin hedef kitlesi olan gençlerimizin hem de toplumumuzun sağlığı için teknoloji kullanımının bilinçli yapılması gerektiği ortada.

Bilgi yanlışı ve eksikliği var. Yaygın internet kullanımını gerçekleştiren 18 yaş altı gençler değildir. Anaokullarında anket yapmadığnız sürece bu sonuca ulaşamayacaksınız. Bunun sağlamasını bakanlıktan, GSM şirketlerinden, Türk Telekom’dan, Kablonet’ten, servis sağlayıcılardan, kısacası interneti halkla buluşturan tüm kurumlardan alacağınız verilerle yapabilirsiniz. Ama bunun için yazının herhangi bir yerinde bir konuda bilimsel bir veri almış ve bunu paylaşmış olmak gerekiyor. Şu teknolojiyi bilinçli kullanmak ne demek bize bir gün açıklarlarsa çok sevineceğim. Günde sadece iki saat kullanmak mıdır? Fareyi kulağımıza sokmamak mıdır? Elleri yıkamadan internete girmemek midir? Biz insanlara teknolojiyi böyle anlatmıyoruz. Lütfen insanlara önemli konulardan bahsetmekle yükümlü tutulmuş, IOGT üyesi, 1920 doğumlu kurumumuzun üstüne düşen mesnetli bilgi paylaşımı iyi yapsın.

Yeşilay diyor ki Ailelerin bilgisayar kullanımını kısıtlama yoluna gitmesi ve bunu yapmadan önce de internetin/teknolojinin bize nasıl hizmet etmesi gerektiğinin çocuklarımıza izah edilmesi gerekmektedir

Hayır efendim ailelerin internet kısıtlamasına gitmesi gerekmemektedir. Bu yüzde yüz yanlış bir fikirdir. Dikkat ederseniz bunu bir bilgi olarak tanımlamıyorum zira bu sadece oradaki bir insanın fikri. Çocuklar kitap okurken de sosyallikten kopabilirler. Kitap okuma yavrum der misiniz? Kullanımı kısıtlamazsınız, doğru alanlara sitelere kullanıma yönlendirebilirsiniz çok çok… Arabada giderken çocuğunuz hasta olursa arabaya binmeyi yasaklamazsınız arabanın camlarını kapatırsınız. Onun gibi…

Ve Yeşilay diyor ki İnternet ve teknolojideki gelişmeler karşı koyamayacağımız bir hızda ilerliyor. Onu durdurmak gibi faydasız bir çabaya girişmek yerine onu bilinçli kullanacak bireyler yetiştirmek bu konudaki yegâne çözüm yolu olarak görünmektedir

Zaten sorununuz bu sevgili Yeşilay, saygıdeğer başkanım. İnternetin ve teknolojinin hızını ölçerken karşı koyulabilir, karşı koyulamaz gibi nitelerseniz gerçekten sizin teknolojiye karşı gizli bir hasımlığınızın olduğu düşünülür. Ben 20 senelik iletişimciyim, satır aralarını okumaktan anlarım. Bilinçli kullanıcı bireyler yetiştirmenin yolu öncelikle doğru bilgiyi aramak ve bunu masaya koymaktır. Çok internet kullanımı zararlı demezsiniz, 10 saat internet kullanımı zararlı dersiniz mesela. İnternette zaman geçirmek zararlı demezsiniz oyun sitelerinde sohbet odalarında zaman geçirmek zararlı dersiniz (ki o da zararlı değil).

Bu iş konusunda Türkiye’de bilimsel çalışmalar yapan üniversiteler var. Sivil toplum kuruluşları var. Üstünde fikir yürüten gazeteciler, akıllı internet kullanıcıları var. İnternette gerek Türkçe gerek yabancı dillerde kaynaklar var.

İnterneti bir kez olsun ölçüsüz kullanıp konuyla ilgili bilgi eksiklerinizi gidermenizi rica ediyorum.

Bu yazı biraz uzun oldu lütfen çocuklarınıza okutmayın yoksa ölçüsüz internet kullanımından aileler koparırlar çocukların kulaklarını…