nescafe

Nescafe Facebook’a “vurarak” araştırmış

Nescafe Facebook’a “vurarak” araştırmış

Bir bülten… Bana hiç bülten göndermeyen Nescafe’den geliyor. Sosyal medya olduğu için teknoloji basınının ilgilenebileceğini düşünmüşler. Bakalım içinde neler var. Bülten olduğu haliyle değil, TKNLJ formatında inceleyelim: Hiyerarşiyi ve sınırları ortadan kaldırarak iletişimde devrim yaratan sosyal medya platformları, modern hayatın vazgeçilmez araçları haline geldi. Hayır efendim sosyal medya hiyerarşiyi ortadan kaldırmıyor. Hiyerarşinin kralı devam ediyor […]