2021 yenilenebilir enerji yaratma yılı oldu

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı rapor, 2021 yılında yeni oluşturulan yenilenebilir elektrik üretim kapasitesinin 295 gigavat (GW) düzeyinde olduğunu gösteriyor. Rapor salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara, inşa faaliyetindeki gecikmelere ve hammadde ve temel üretim fiyat ve maliyetlerindeki rekor yükselişlere karşın 2020 yılına kıyasla yüzde 6 oranında bir artış elde edildiğini ifade ediyor. Çalışmada yeni oluşturulan kapasitelerin yüzde 46 kadarının Çin’de olduğu dikkat çekiyor, Avrupa Birliği ise bu alanda Çin’in arkasından ikinci sırada yer alıyor.

Aslında 2021 yılı, rüzgar enerjisi kapasitesinin dünya çapında 2020 yılına kıyasla yüzde 17’lik bir düşüşüne tanık oldu. Ancak 2020 yılı, karadaki rüzgar enerjisi tesisleri için, Çin’deki projelere sağlanan sübvansiyonlar sayesinde, olağanüstü bir yıl olmuştu. Ne var ki bu azalış, güneş enerjisi üreten fotovoltaik tesislerin ve hidroelektrik santrallerin yarattığı kapasitelerin yükselmesi sayesinde fazlasıyla telafi edildi. Ayrıca bioenerji ve jeotermal enerji kapasiteleri sabit kaldı. 

Mevcut rekorun, 2022 yılında yeni oluşturulacak yenilenebilir enerji kapasitesinin 300 GW eşiğini aşarak kırılacağı düşünülüyor. Toplam kapasitenin yüzde 60 kadarı güneş enerjisi kaynaklı olup bunların özellikle Çin’de ve Avrupa’da öncelikle inşa edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan denizde (offshore)  kurulacak rüzgar enerjisi tesisleri 2022 yılında muhtemelen çok artarak 2020 yılında kurulmuş olanları yüzde 80 oranında geçecek. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre özellikle Çin, 2022 sonu itibarıyla, bu alanda Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık kapasitelerinin toplamından fazla kapasite üreterek dünyanın birinci bölgesi olacak.

Ayrıca Ajans Direktörü Fatih Birol’a göre, ilerideki yıllarda enerji güvenliğinin oluşturduğu sorunları aşmak ve aynı zamanda iklimle ilgili kaygıları gözetmek isteyen hükümetlerin yenilenebilir enerjilere odaklanma eğilimleri daha da artacaktır.