Alfa: Hisseleri alabiliriz Çukurova: Alamazsınız

Alfa: Hisseleri alabiliriz Çukurova: Alamazsınız

Dünya gazetesinde yayımlanan habere göre Turkcell’in dolaylı yüzde 13.2 hissedarı Rus telekom grubu Altimo’nun Başkan Yardımcısı Mustafa Kıral, 2005 yılındaki bir anlaşma ile Çukurova’ya finansman sağlanması karşılığı rehin alınan yaklaşık yüzde 13.8’lik Turkcell hissesinin sahipliği konusunda üst mahkemede süren davanın lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Kıral, bu süreçte Çukurova’nın yetkili mahkeme tarafından verilen karar uyarınca, marta kadar 1.45 milyar dolar mahkemeye yatırması gerektiğini aksi halde söz konusu hisselerin dava sonuçlanmadan Altimo’ya geçmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Kıral, davanın lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini ve lehlerine sonuçlanması bu durumda dolaylı olarak Turkcell’de de yüzde 27 hisseye sahip olacaklarını ifade etti. Çukurova Grubu kaynaklan ise, Doğu Karayip Temyiz Mahkemesi’nin Çukurova’nın 1.45 milyar dolarlık ödemeyi mahkemeye yapmasını istediğini ancak bu ödemenin yapılmaması durumunda Privy Council’e yapılan başvuru geçersiz olmayacağını ve ihtilaflı hisselerin Altimo’ya geçeceği anlamına gelmediğini vurguladılar.

Turkcell İletişim’de İskandinav operatör TeliaSonera’nın dolaylı olarak yaklaşık yüzde 37 payı bulunurken, şirketin yüzde 13.81’i Çukurova Holding’e, yüzde 13.22’si Altimo Grubu’na, yüzde 1.18’iMV Holding’e ait. Turkcell’in yüzde 34.69’u ise halka açık.

Çukurova, 2005 yılında o zamanki ismiyle Rus Alfa Grubu ile 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi oluştururken, paket kapsamında Alfa dolaylı olarak yüzde 13.22’lik Turkcell hissesini 1.6 milyar dolara satın almıştı. Alfa ayrıca yaklaşık yüzde 13.8lik Turkcell hissesi üzerine de Çukurova’ya 1.7 milyar dolarlık kredi karşılığında rehin koymuştu.

Çukurova bu paket kapsamında yaklaşık 350 milyon dolarlık borç geri ödedikten sonra, Altimo kalan 1.35 milyar dolarlık borcun geri ödenmesinde Çukurova’nın birden fazla defa temerrüde düştüğünü iddia’ederek, tarafların arasındaki sözleşme uyarınca yetkili yer mahkemesi olan British Virgin Adalan’nda konuya ilişkin davalar açmıştı.

Turkcell için Türkiye’de büyüme potansiyelinin azaldığına vurgu yapan Kıral,” Ortaklık yapısı çözüldükten sonra satın almalar, odaklanacağımız ilk adımlardan biri olacak” diye konuştu.

SPKnın şirkette bağımsız üye sayısının artırılması kararını TeliaSonera üe birlikte desteklediklerini söyleyen Kıral, İskandinav ortak TeliaSonera’nın da Turkcell’in büyümesini ve yurtdışına açılmasını desteklediğini söyledi. Kıral, “Bu bağlamda Telia ile yazılı bir anlaşmamız var. TeliaSonera’ıun Çukurova Holding ve davasından hak kazandığı 1 milyar dolara yakın bir para var. O paranın tahsil edilmesi için Telia’ya destek oluyoruz. Çukurova Holding altında bir sürü şirket var. Digiturk, Genel Eneıji gibi… Bu şirkederden herhangi birinin değerine yönelerek de bu alınabilir” dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre ise Çukurova Grubu kaynaklan ise, Doğu Karayip Temyiz Mahkemesinin Çukurova’nın 1.45 milyar dolarlık ödemeyi mahkemeye yapmasını istediğini ancak bu ödemenin yapılmaması durumunda Privy Council’e yapılan başvuru geçersiz olmayacağını ve ihtilaflı hisselerin Altimo’ya geçeceği anlamına gelmediğini vurguladı. Alfa ile aralarındaki davanın halen İngiltere’de temyizde olduğunu söyleyen kaynak, “Mahkeme, Alfa’run Çukurova ile 2005 yılında imzalamış olduğu (Turkcell hisseleri konusunda nasıl davranacaklarını düzenleyen) hissedarlar anlaşmasının koşullarına riayet etmesi için de bir tedbir karan alarak Alfa’nın söz konusu hisselerle ilgili bazı girişimler yapmasını engelledi. Temyiz Mahkemesi, ‘Çukurova’nın ödemeyi mahkemeye yapmasını istemiştir” dedi.

Aynı kaynak, “Çukurova’nın mahkemeye ödemesi gereken miktar, Alfa’run aldığı ancak Alfa’nın üç yıl boyunca reddettiği kredinin geri ödemesi olarak Çukurova’nın 2007 Mayıs ayında yatırdığı miktara eşittir. (Alfa kredisinin tamamı ve faizi) Eğer Privy Council, duruşma yargıcı, Çukurova’nın, Alfa’nın, krediye aciliyet atfetmesini haklı gösterecek temerrüdü olmadığı yolundaki kararına katılırsa, Çukurova Alfa’nın aldığı kredinin tutarını bir miktar da faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacaktır” dedi.

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş