Technology in the hands of businessmen

Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek ve katma değeri yüksek üretimi teşvik edecek Ar-Ge Reform Paketi Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından duyuruldu. Türkiye’nin daha aydınlık bir yarına gidebilmesi için ihtiyacımız olan şey. Peki çıkacak olan kanun ihtiyacımız olan şey mi?

Kanun tasarısının tüm maddelerine ulaşma fırsatı yakalayamadım. Ama sağolsun arkadaşlar TÜBİTAK’ın belli kişilere gönderdiği konuyla ilgili açıklamayı benimle paylaştılar. Ben de anlatılanları TÜBİTAK’ın yorumlarını ayırmadan sizlerle paylaşıyorum:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan firmalar ile Teknogirişim Sermayesi desteği ile kurulan firmalara sermaye sağlayan firmaların, yaptıkları sermaye yatırımlarını ilgili yıla ait vergi matrahından düşürebileceğini anlıyoruz. Eğer tespitimiz doğru ise; bu uygulama Ar-Ge ve Teknoloji projelerinin ticarileşme ve globalleşme önündeki en büyük engel olarak görünen finansman yetersizliği ve mentorlük boşluğunun ortadan kalkacağını ve ilgili firmaların ölüm vadisinden hızlıca çıkarak, ülkemiz için kazanımı yüksek geri dönüşler sağlayacağını düşünüyoruz.

 

Firmalar kendi bünyelerinde yapamadıkları/yapmadıkları Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini siparişle yaptırmaları durumunda da vergi indiriminden yararlanabileceklerdir. Ar-Ge yapan kadar yaptıran da teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda Ar-Ge merkezlerinin artık Kar merkezi olarak yapılanmaları ve özkaynak ile yapılan Ar-Ge faaliyetlerini arttırmaları beklenmektedir.

 

Tasarım Faaliyetleri de Ar-Ge faaliyetleri gibi değerlendirilerek Tasarım Merkezleri kurulabilecek ve bu merkezler Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan desteklerden faydalandırılabilecektir. Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi halinde bölgede sağlanan destek ve muafiyetlerden tasarım faaliyetleri de faydalandırılabilecektir.

 

Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli personel sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi planlanmaktadır. Bu değişiklikle Ar-Ge yapan küçük ölçekli teknoloji şirketlerinin de Ar-Ge yapmaları ile esnek ve hızlı yapılardaki enerjinin Ar-Ge’ye doğru yönlendirilmesi teşvik edilmiştir.

 

Ar-Ge Merkezlerinde çalışacak Temel Bilimler mezunları da destek kapsamında alınmış ve maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının 2 yıllığına devlet tarafından karşılanması hedeflenmiştir.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin projelerle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınacağı açıklanmıştır. Süreçte Ar-Ge yapısına uygun olarak, projeler kapsamında dışarıda geçen süreler çok önemli bir husus olup, firmalar tarafından önemle beklenen bir muafiyet de kapsama alınmıştır.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınacağı açıklanmıştır.

 

Ar-Ge çalışmalarında önemli bir fark yaratacağına inandığımız İhtisas Teknokentlerinin kurulması için adımlar atılmıştır. İhtisas Teknokentlerinin Öncelikli ve Stratejik sektörler için (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) kurulacağı açıklanmıştır.

 

Teknogirişimcilere projeleri kapsamında verilen sermaye destek tutarı olan 100.000 TL’nin proje niteliğine göre 500.000 TL’ye kadar arttırılması ve mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması reform paketine dâhil edilmiştir.

 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

 

Bilişim sektöründeki firmaların güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.
Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.
Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.