Bilim ve Yüksek Teknoloji Kurulu 2015’te ne yapacak?

Bilim ve Yüksek Teknoloji Kurulu 2015’te ne yapacak?

bilim ve teknolojiTürkiye’nin Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu var. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında 06.01.2015 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdiler ve 2015 yılında atacakları adımları kararlaştırdılar. Gelin sırasıyla bu kararlara bakalım:

1 .Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması

Bu bağlamda, üniversitelerin sahip oldukları insan kaynakları ve altyapılarına yönelik hem kapasitelerini hem de ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran; dünyadaki bilimsel ve teknolojik yönelimlerin yanı sıra yerel yetkinlikleri ve ihtiyaçları da dikkate alan Ar-Ge stratejilerinin hazırlanmasına ve bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

2. Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

Bu bağlamda, Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılması için;

a. Öncelikli alanlarda doktora derecesine sahip insan kaynağını yetiştirecek üniversitelere yönelik yeni bir destek programı oluşturulmasına,

b. Doktora tez danışmanına yönelik kalite odaklı teşvik sisteminin geliştirilmesine,

c. Doktora derecesine sahip Ar-Ge personeli çalıştıran özel sektör Ar-Ge merkezlerine, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki firmalara ve TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alıp başarılı biçimde tamamlayan özel sektör firmalarına destek sağlanmasına,

d. Doktora derecesine sahip insan kaynağına yönelik ihtiyaç analizinin yapılmasına karar verilmiştir.

3. Uluslararası Kuluçka Merkezi Desteğinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Alınması

Bu bağlamda, Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması ve yerli teknoloji yoğun başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde bulunması için uluslararası kuluçka merkezi destek mekanizmalarının geliştirilmesine ve uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.

Fikirler harika… Ama hayata nasıl geçecek… Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Hep yapılmasına karar veriliyor. İşin yapılması bizim kararımızı bekliyorsa ne ala. Ama beklemiyorsa bizim bunları nasıl yapacağımızı masaya yatırmamız gerekiyor…

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş