Türk Telekom’un ARGE merkezi açılış toplantısında konuma yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’de Ar-Ge’yi önemli bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Yıldırım “Ar-Ge için harcanan parayı israf gören bir anlayıştan Ar-Ge’nin önemini ve yararını gören bir anlayışa gidiyoruz. Bu, Türkiye için büyük bir ilerleme. 2001’de Gayrisafi Milli Hâsıla’dan Ar-Ge’ye ayrılan kaynak 1,8 milyar dolardı. Bu rakam, gelinen aşamada 7 milyar doları buldu. Umuyorum 2023’te bu alana ayıracağımız kaynak 45-50 milyar dolar olacak.” dedi.

Dünyaya bakıldığında ABD’nin Ar-Ge yatırımlarında ilk sırayı aldığına işaret eden Yıldırım, “Bu ülkenin alana ayırdığı meblağ, 405 milyar dolar. Onun ardından 154 milyar dolar ile Çin ikinci, Japonya üçüncü. Yine Almanya, Güney Kore ve Fransa bu alana büyük paralar bağlıyor.” dedi.   İTÜ’nün araştırmalarını, projelerini öven Yıldırım, Arı 4’ün de ülkeye önemli getirileri olabileceğini belirtti.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:  “İlerlemek için büyük fabrikalara gerek yok, beşere yatırım önemli. Bakın 5 bin metrekare alanda gençler oturup üretecek. Belki yeni fikirler ve ürünler ortaya koyup voleyi vuracaklar. Onun için Ar-Ge alanına yatırımlarımızı artırarak devam etmeliyiz, boş durmamalıyız. Teknoloji üretip bilgiyi elde ettiğimiz takdirde Türkiye’ye önemli hizmetler sunarız. Yani Ar-Ge ülke için mühimdir, buraya yapılan yatırımlar ülke için mühimdir. Bunu görüyor ve kaynaklarımızı seneden seneye artırıyoruz. İktidar olarak Ar-Ge faaliyetlerinin kalifiye olmasını hayati görüyoruz. Bu sebeple alanı kamu ağırlıklı olmaktan kurtaracağız. Ar-Ge’de yüzde 70 kamu, yüzde 30 özel sektör etkin, bunu tersine çevreceğiz. Artık kamunun Ar-Ge’de payı daralmalı.”