CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yöneltmiş olduğu, Fatih Projesinin sonuçlarına ilişkin sorularına Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına yanıt veren Selçuk, 2010 yılında başlatılan Eğitimde FATİH Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere 1.437.800 adet tablet bilgisayar dağıtıldığını açıklarken bu tabletlere ödenen miktarı açıklamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soruları şöyle:

  • MEB tarafından 10 yıl önce büyük bir tanıtım kampanyası ile eğitimde yeni bir dönem başlangıcı olarak duyurulan Fatih projesinden istenen fayda ve sonuç sağlanmış mıdır?
  • Bu kapsamda tüm okullara dağıtılan tablet sayısı kaçtır?
  • Maliyet tutarı nedir bu tabletler halen kullanılmakta mıdır? Akıbeti nedir?
  • MEB’de son on yılda kaç proje uygulamaya alınmış, kaç proje sonuçlanmıştır?
  • Kaç proje devam ediyor kaç proje yarım kalmış, kaç proje hazırlansa da uygulanmamıştır?
  • Projelere 2019 yılında ayrılan kaynak nedir?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, Eğitimde FATİH Projesi kapsamında sınıflara bilişim teknolojisi altyapısı sağlandığını bu sayede öğrenci ve öğretmenlere zengin öğrenme ortamları sunulduğunu ifade etti.

Selçuk, “Eğitimde teknoloji kullanımı eğitim ortamlarını daha fazla duyuya hitap eder hale getirmekte; farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri seçme, yorumlama ve değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Bütün araştırmalarda teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımının öğretmen ve öğrencilerde özellikle bilgiye zamandan ve mekândan bağımsız olarak erişme, eğitim ortamlarını daha zevkli hâle getirme ve öğrenciyi motive etme hususlarında önemli farklılıklar oluşturduğu sonuçlan ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca tablet bilgisayarların öğretmenlerin dijital okuma kültürüne olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir” dedi. FATİH Projesinin, küresel rekabette yerini almaya çalışan Ülkemizin çağdaş teknolojiyi kullanarak eğitimi etkinleştirme girişimi olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “FATİH Projesi Dünya’da neredeyse örneği olmayan son derece geniş kapsamlı bir girişimdir. Birçok ülkede FATİH Projesine benzer proje çalışmalarının yürütülmekte olduğu görülmektedir. Proje belli sürede bitecek türden bir proje değildir.

Aksine, donanımların ve yazılımların güncelleştirilmesi işlemlerinin düzenli olarak yapılması buna bağlı olarak da öğretmenlerin sürekli değişikliklere kendilerini uyarlaması şeklindeki döngüsel işleyişe dayalı dinamik bir yapıya sahiptir” dedi.

2010 yılında başlatılan Eğitimde FATİH Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere 1.437.800 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapıldığının bilgisini veren Bakan Selçuk, “2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle tablet verilen öğrenciler mezun olmuş, dağıtılan tabletler de öğrencilere hibe edildiği için kendilerinde kalmıştır. Öğretmenlere verilen tabletler ise hali hazırda aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir” dedi. Eğitimde FATİH Projesinin Milli Eğitim Bakanlığının son on yıl içindeki en büyük ve en kapsamlı projesi olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sürecinin temel araçlarından biri olması, öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması için sınıfların en üst düzey teknolojilerle donatılmasını hedeflemektedir” dedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak lanse edilen FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin bozuk çıktığını, yeterince fayda sağlanmadığını ve gelen talepler, şikâyetler ve basma yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere AKP’nin ballandırarak anlattığını her proje gibi FATİH projesinin de çöp olduğunu belirtti.