Bir zamanlar, korsanlar

1996 yılı sonu… Siber korsanlar var. Adamların derdi Türkiye’de internetin çalı=ır duruma gelmesi ve hızlanması. Bunun için Türk Telekom’a atarlanıyor ISP’lerin internet sitelerini indiriyorlar. Herkes temiz, herkes naif