BTK bu sene bu işleri yapacak

BTK ne işe yarar, ne iş yapar diyenler için bu senenin iş planı açıklandı. Biz de size bu iş planını ana hatlarıyla verelim istedik:

 1. İşletmecilerin ınternet sitelerini engelli kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmelerini sağlamak amacıyla, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan ve 200 binin üzerinde abonesi olan işletmecinin, internet sayfalarının engelli kullanıcılar tarafından erişilebilirliğinin artırılması
 2. Tüketici Hakları Yönetmeliği mevzuatında yapılan değişiklik sonrası uygulamanın takip edilmesi
 3. Fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların gözden geçirilmesi
 4. Uluslararası elektronik haberleşme sektöründe her ay düzenleyici gelişmeler bülteninin, Türkiye elektronik haberleşme sektörüne ait üç aylık pazar verileri raporunun ve elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yıllık istatistik bülteninin hazırlanması
 5. İl bazlı elektronik haberleşme verilerine ilişkin analiz raporu hazırlanması
 6. Temmuz 2014’e kadar düzenleyici yaklaşım modelleri, deregülasyon ve ülke incelemeleri raporu hazırlanması
 7. Numara taşıma sürecine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi
 8. e-Piyasa gözetimi ve denetimi (E-PGD) altyapısının kurulması
 9. Giyilebilir bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanabilecek testlerin araştırılması ve incelenmesi
 10. 3G mobıi haberleşme şebekelerine yönelik hizmet kalitesi saha ölçümlerinin yapılması
 11. Kurumun denetimine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile yetkilendirilmiş işletmecilerin denetimi
 12. Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’in gözden geçirilmesi
 13. Frekans spektrumunun ve 790-862 MHz frekans bandının taranması
 14. Ardıl düzenleyici etki analizinin yapılması; sabit ve mobil ses hizmetlerinde toptan seviyede uygulanan fiyat düzenlemelerinin etkilerinin saptanması, fiyat sıkıştırması ihlallerinin tespiti, önlenmesi ve giderilmesine ilişkin çalışmanın gerçekleştirilmesi • Referans arabağlantı ve erişim tekliflerinin onaylanması ve güncellenmesi, referans erişim/arabağlantı teklifleri kapsamında yapılan düzenlemelerin uygulamaya yansıtılmasıyla söz konusu düzenlemelere uyumun sağlanması
 15. İşletmeciler arasında uzlaştırma prosedürü işletilmesi, ‘Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’ çizelgesinin güncellenmesi, yeraltı elektronik haberleşme altyapı tesislerine ilişkin standartların oluşturulması, posta hizmetlerine ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması
 16. Elektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik Gelişmeler ve Eğilimler Raporu’nun haziran ayında tamamlanması
 17. Ar-Ge konusunda yürütülen çalışmaların denetlenmesi sonucu elde edilenler doğrultusunda mevcut durumun analiz edilerek yeni yetkilendirmeler için strateji belirlenmesi
 18. Dünya Radyokomünikasyon Konferansı 2015 (VVRC-201S) hazırlık çalışmalarının yapılması
 19. Milli Monitör Sistemı’nin, yıllık bakım onarımı ve teknolojik gelişmelere paralel olarak iyileştirilmesi.
 20. Milli Frekans Planı’nın güncellenmesi
 21. KEP düzenlemelerinin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması
 22. Elektronik imza düzenlemelerinin güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların (ESHS) denetlenmesi
 23. İnternetin toplum üzerindeki etkilerinin incelenmesine dair aralık ayında tamamlanacak raporun hazırlanması
 24. İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması ve buna bağlı olarak TRABİS’ın kurulması ve işletilmesi
 25. Bilgisayar kullanıcılarının siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi. Uluslararası Siber Güvenlik Tatbıkatı’nın Mayıs 2014’te düzenlenmesi ve mobıl cihazlarda güvenliğe ilişkin rapor hazırlanması
 26. 2003 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi çıktılarının değerlendirileceği VVSIS+10 Üst Düzey Etkinliği 13-17 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi
 27. 2014 yılı dış müşteri memnuniyeti ölçme ve değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması
 28. Milli Frekans Yönetim Sistemi Yazılımı’nın güncellenmesi
 29. Uluslararası ikili işbirliği kapsamında eğitim programları düzenlenmesi. 2014 internet Yönetişimi Forumu Toplantısı’nın eylül ayında gerçekleştirilmesi, Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı’na, Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’na ve ITU Konsey toplantılarına katılım sağlanması
 30. IRG/BEREC Genel Kurulu 2014 yılı genel kurul toplantısının organizasyonunun gerçekleştirilmesi
 31. İkili işbirliklerinin güçlendirilmesi
 32. 9. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nın İstanbul’da organize edilmesi
 33. ITU yasa ve sözleşmesinin istikrarlı bir hale getirilmesiyle ilgili konsey çalışma grubuna katılım
 34. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün kutlanması ve İTÜ’nün 150. yılı konsey komitesine katılım sağlanması.

Bu maddeleri şimdilik yorumsuz veriyorum. Sene içinde bu maddelerin her biri için gerekli yormuları yapacağız hep birlikte…