Dezenformasyona karşı eğitim var

NATO Kamu Diplomasisi tarafından desteklenen “Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek: Eğitici Temelli Program” başlıklı proje, bilgi düzensizliğine neden olan ve bu yolla bilgi ekosistemine derinden zarar veren faktörlerin neler olduğu, neden ve nasıl meydana geldiği ve hangi kanallarla engellenebileceği konusunda eğitim yaklaşımıyla farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de “bilgi güvenliği” üzerine düşünen ve tartışan bir topluluğun oluşmasını hedefliyor. Projenin koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emel Parlar Dal ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Erdoğan yürütüyor. Projede ayrıca Şaban Çaytaş, Ayda Sezgin ve Sude Karahasan da görev yaptı.

Projenin ilk iki aşaması Haziran ayında Eğitici Eğitimi Programı ve Kursiyer Eğitimi Programı ile tamamlandı. Bu aşamada bilgi düzensizliği konusuyla ilgilenen 20 eğitici, proje koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen iki günlük bir eğitimden geçerek bu konuda detaylı olarak bilgilendirildiler. Bir sonraki aşamada eğiticiler yaklaşık ikişer saatlik çevrimiçi derslerle günümüz bilgi ekosistemi, yanlış bilginin dijital ortamda yayılımı, yanlış bilgiyle mücadele, küresel politikada dezenformasyon gibi konularda eğitimler verdiler; bu eğitimlere toplamda 300’den fazla katılımcı katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Son olarak www.dezenformasyonegitimi.org internet sitesinde dileyen herkesin ücretsiz bir şekilde her an ulaşabileceği açık erişimli bir ders tasarlanarak Dezenformasyon Eğitimi başlığıyla kamuoyunun erişimine açıldı. Türkiye’de bu konuda ilk defa hazırlanan bu açık erişimli çevrimiçi eğitim yanlış bilgi ile ilgili temel kavramları, yanlış bilgilerin dijital platformlarda nasıl yayıldığı, yanlış bilgilerden kaçınmak için hangi araçların kullanılabileceği, küresel politikada enformasyonun ve dezenformasyonun rolü gibi konuları içeriyor. 

Bilgi düzensizliği ile mücadele etmek amacıyla hazırlanan Dezenformasyon Eğitimi dersine çevrimiçi olarak erişebilir, ders videolarını izleyebilir, bilgi düzensizliği ile ilgili çeşitli okuma ve linklere ulaşabilir, eğitimleri tamamlayarak sertifikanızı alabilirsiniz. Farklı üniversitelerden, farklı disiplinlerden oluşan eğitimci kadrosuyla Dezenformasyon Eğitimi bilgi düzensizliği ile ilgili temel kavramlar, sosyal medya platform mimarileri, dijital medyada yanlış bilginin yayılımı ve bilgi-güvenlik ilişkisi gibi konulara eğiliyor.

Bu çevrimiçi araçta katılımcılar aşağıdaki derslere katılabilirler.

  1. Dezenformasyon: Temel Kavramlar – Prof. Dr. Emre Erdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  2. Güvenlik Sorunu Olarak Dezenformasyon – Dr. Gökçe Gezer (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  3. Yanlış Bilginin Yayılımı: Platform Mimarileri – Doç. Dr. Akın Ünver (Kadir Has Üniversitesi) 
  4. İnfodemi – Prof. Dr. Emre Erdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  5. Yanlış Bilginin Psikolojisi – Doç. Dr. Sinan Alper (Yaşar Üniversitesi)
  6. Yanlış Bilgiyle Mücadele Araçları – Koray Kaplıca (Doğruluk Payı)
  7. Dezenformasyon ve Dayanıklılık – Doç. Dr. Suncem Koçer (Kadir Has Üniversitesi)
  8. Yanlış Bilginin Yayılımı: Dijitalleşme – Doç. Dr. Bilge Narin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  9. NATO ve Yanlış Bilgi – Prof. Dr. Emel Parlar Dal (Marmara Üniversitesi)
  10. NATO, Rusya ve Güvenlik – Dr. Ziya Meral (Centre for Historical Analysis and Conflict Research)