Hibrit Bulut ideal BT modeli

Kurumsal bulut bilişim sektörünün liderleri arasında yer alan Nutanix, her yıl hazırladığı Kurumsal Bulut Endeksi’nin EMEA bölgesine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmada, diğer bölgelerde olduğu gibi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da da şirketlerin hibrit bulutu “ideal” BT modeli olarak gördüğü ortaya çıktı. Ancak uygulamaları veri merkezlerinden dışarı taşıyarak bu yaklaşımı benimsemenin beklendiğinden uzun zaman aldığı da görüldü.

2019’da veri merkezi kullanımını yaklaşık yüzde 20 azaltma (2018 EMEA Kurumsal Bulut Endeksi’ne yanıt verenlerin belirttiği şekilde) hedefi olan şirketler, bunun aksine yüzde 14 artış gerçekleştirdi. Ayrıca hibrit bulut kullanımında yüzde 7 artış tahmin edilirken, yüzde 5 düşüş yaşandı. Bu sonuçlarla EMEA bölgesindeki şirketler hibrit bulut kurulumu konusunda Amerika’daki şirketlerin 6 puan gerisinde kaldı, ayrıca birden fazla bulut kullanımında da geriden takibi sürdürdü. Bu rakamlara rağmen, ankete katılan şirketler, 2024 yılına gelindiğinde bölgede hibrit bulut kullanımının bugünkü yüzde 12 seviyesinden yüzde 53’e çıkacağını belirtti.

Raporda EMEA bölgesindeki şirketlerin hibirt bulutun açık bulut kısmına farklı yaklaşımlar sergilediği ve buna çok hevesli olmadıkları da ortaya çıktı. Bu da önceki tahminlere göre yaşanan farkları açıklamaya yardımcı oluyor. Örneğin, EMEA bölgesindeki şirketler veri güvenliği ve uyumluluk konularını açık bulutun en önemli faydaları olarak görüyor. Bu açıdan Amerika ve APJ (Asya Pasifik Japonya) bölgelerindeki şirketlerin önündeler (yaklaşık yüzde 19). Öte yandan, EMEA şirketlerinin yarısından fazlası (yüzde 60) açık bulutun en büyük zorluğunun güvenlik olduğunu düşünüyor.

EMEA bölgesinde açık bulutun “tüm” ihtiyaçlarını karşıladığını düşünen şirket sayısı, diğer bölgelere göre daha az. Ayrıca, EMEA bölgesindeki şirketlerde açık bulut harcamalarını yeniden gözden geçirme eğilimi görülüyor. Bunların tümü, bölgedeki şirketlerin planlarını ayrıntılı bir şekilde incelemesine ve tercih ettikleri hibrit bulut modeline geçiş sürecinde yaşanan değişikliklere ayak uydurmak için bazı iş yüklerini yeniden veri merkezlerine taşımasına yol açıyor.

Nutanix Kurumsal Bulut Endeksi araştırması, dünya genelinde kurumsal bulut kurulumları ve geçiş planları hakkında bilgi edinmek için gerçekleştirilen Vanson Bourne araştırmasını baz alıyor. 24 ülkeden BT konusunda karar verme yetkisine sahip 2650 kişiyle yapılan araştırmada kurumların mevcut iş uygulamalarını nerede çalıştırdığı ve yakın gelecekte nerede çalıştırmayı planladıkları inceleniyor. Ayrıca katılımcılara bulut bilişimle ilgili yaşadıkları zorluklar ve bulut girişimlerinin diğer BT projeleri ve önceliklerine kıyasla ne konumda olduğu soruluyor.

EMEA raporunda yer alan önemli bulgular arasında şunlar yer alıyor:

  • Global eğilimlerle paralel bir şekilde, EMEA bölgesindeki şirketlerin 2018’de yaptıkları geleneksel veri merkezlerinden hibrit buluta geçme planları henüz gerçekleşmekten çok uzakta. 2018 raporunda düşeceği tahmin edilmesine rağmen, 2019’da veri merkezi kullanımı yüzde 14 arttı. Artması beklenen hibrit bulut kullanımı ise yüzde 5 azaldı.
  • Kısa vadeli gerilemeye rağmen EMEA bölgesinde önümüzdeki beş yılda hibrit bulut kullanımını önemli ölçüde artıracak agresif planlar yapılıyor. EMEA bölgesinde bugün yüzde 12 olan hibrit bulut kullanımının 2024’te yüzde 53’e çıkacağı belirtiliyor.
  • EMEA bölgesindeki şirketler, hibrit bulut stratejisinin açık bulut kısmı konusunda diğer bölgelere göre daha az inatçı.EMEA şirketleri ayrıca, yönetilen veya dahili bir özel bulutun hibrit bulut ortamının parçası olarak kullanma fikrine Amerika ve Asya Pasifik Japonya bölgesindeki şirketlere kıyasla daha soğuk bakıyor.
  • EMEA bölgesindeki şirketler çelişkili bir şekilde, veri güvenliğini açık bulutun hem en büyük faydası hem de en büyük zorluğu olarak görüyor.EMEA bölgesindeki şirketler açık bulutun en büyük faydasının veri güvenliği ve uyumluluk olduğunu söylüyor. Bu oran Amerika ve APJ bölgelerine göre daha fazla (yaklaşık yüzde 19). Öte yandan, bölge şirketlerinin yarısından fazlası (yüzde 60) açık bulutun en önemli zorluğunun güvenlik olduğunu dile getiriyor.
  • Mevcut BT becerileri ve bulutlar arasında uygulama taşıma gibi konular bulut ile ilgili kararları EMEA bölgesinde daha az etkiliyor.Tüm bölgelerde bulut bilişimin geleceğine en büyük etkinin bulutlar arasındaki güvenlik olduğu düşünülüyor. Ancak, Amerika şirketlerinin yüzde 46’sı ve APJ şirketlerinin yaklaşık yüzde 44’ü kararlarında mevcut BT yetkinliklerinin önemli olduğunu dile getirirken EMEA bölgesinde aynı görüşte olanların oranı ise yüzde 38’de kalıyor. Benzer bir şekilde, Amerika ve APJ şirketlerinin sırasıyla yüzde 42’si ve yüzde 43’ü uygulama taşınabilirliğini bulut bilişim ile ilgili kararlarını en çok etkileyen unsur olarak görüyor. EMEA bölgesinde ise bu oran yüzde 36.