Kadınlar siber güvenlik alanında daha çok çalışacak

Kuruluşların yüzde 45’inde, BT güvenlik departmanlarında çalışan kadınların oranı şirketin geri kalan iş gücündeki kadınların oranından daha düşük. Ancak, 452 Research tarafından güvenlik yöneticileriyle yapılan bir ankete göre, bu kuruluşların sadece yüzde 37’si siber güvenlik iş gücüne daha fazla kadın eklemeye yönelik resmi programlara sahip veya sahip olmayı planlıyor.

Çeşitliliğe sahip bir iş gücü, kuruluşa yeni beceriler katmanın yanı sıra iş performansını da artırır. Örneğin, dünya çapında en fazla çeşitliliğe sahip kurumlar, inovasyondan yüzde 19 puan daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum, cinsiyet eşitliğini sadece etik bir konu olmaktan çıkarıp işletme verimliliği için de önemli bir faktör haline getiriyor. Kadınların iş hayatında başarılı olmasına ve kariyerlerinde ilerlemesine yardımcı olmak için teknoloji veya girişimcilik gibi farklı alanlarda çeşitli girişimler mevcut.

Çeşitliliğe yönelik bazı girişimlere rağmen, dünya çapında iş gücünün yüzde 39 ve yönetici pozisyonlarının sadece yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Siber güvenlik ve genel olarak BT sektörünün erkek egemen olduğu düşünülüyor. Bu algı, kadınların sektöre girmesine engel oluşturuyor olabilir. 451 Research’ün Kaspersky tarafından talep edilen “CISO’ların gözünden siber güvenlik. Bir role ilişkin bakış açıları” raporuna göre, CISO’ların yüzde 45’i kadınların kendi departmanlarında yeterince temsil edilmediğini doğruluyor.

Bununla birlikte, kuruluşların sadece yüzde 37’si kendi IT güvenlik departmanlarına daha fazla kadın çalışan çekmeye yönelik bir resmi prosedüre sahip veya sahip olmayı planlıyor. Kadın çalışanları çekmeye yönelik en popüler yaklaşım, BT geçmişine sahip kadınları (yüzde 80) eğitmekten oluşuyor. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı, kadın öğrencilere yönelik staj programları sunduklarını veya sunacaklarını (yüzde 42) ya da hemen hemen hiç yetkinliğe sahip olmayan adayları eğitmeye hazır olduklarını (yüzde 40) belirtiyor. Katılımcıların sadece yüzde 22’si kendi kuruluşları içindeki diğer departmanlardan kadın adayları işe alıyor.

Geri kalanlar (yüzde 63) ise cinsiyete dikkat etmeksizin sadece tam yetkinliğe sahip uzmanlar aradıklarını belirtiyor. Ancak, CISO’ların yüzde 70’i yetkin BT güvenlik uzmanlarını farklı alanlarda bulmanın zor olduğunu belirttiğinden, CISO’ların yetenek açığını kapatmak için farklı yöntemler bulmaları gerekiyor.

Ayrıca, araştırmaya göre BT güvenlik yöneticileri arasındaki erkek sayısı kadın sayısından fazla. Kendi cinsiyetlerinin ne olduğu sorulan katılımcıların sadece beşte biri (yüzde 23) kadın olduğunu belirtti. Bununla beraber, bu roldeki görev süresi, güvenlik yöneticisi rolünü yürüten kadın sayısının giderek arttığını gösteriyor: Kadın katılımcıların yüzde 20’si son iki yıl içinde BT güvenlik yöneticisi olurken bu oran aynı rolü yürüten erkeklerin neredeyse iki katı (yüzde 10) düzeyinde.