Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, şirketin ortaklarından Sonera Holding  BV’nin, 11 Ağustos perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısının gündemine ilişkin, ”genel kurul toplantısının yapılmaması ve toplantının ileri bir tarihe bırakılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi” talebiyle açtığı davanın, ilgili mahkeme tarafından reddedildiğini duyurdu.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şunlar ifade edildi: ”Şirketimiz ortaklarından Sonera Holding BV’nin 11 Ağustos 2011 günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısının gündemine, ‘bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi’ konusunda madde eklenmesi; mahkemece bir karar verilinceye kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmaması ve toplantının ileri bir tarihe bırakılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle açtığı davanın bugünkü tarihli duruşmasında, ilgili mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı ilan edilen gündem maddeleri ile 11 Ağustos 2011 günü yapılacaktır.”