PILOT_Girisimcileri

  1. Girişimlerin “tutma kriteri” sizce nedir?

Girişimcilik, uzun ve şansa bırakılmayacak bir yolculuk. PİLOT kapsamında girişimlerle birlikte çalışırken edindiğimiz tecrübeleri yeni girişimlerin başarılı olabilmeleri için aktarmak isteriz.

Girişimin başarılı olabilmesi için öncelikle iyi bir ekip gerekli. Teknoloji girişimleri söz konusu olduğunda iyi bir ekibi, birbirinin yetkinliklerini tamamlayan; özellikle iş modelinin geliştirilmesi, ürünün geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin tasarlanması konularında yetkin kişilerden oluşan bir ekip olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca ekip üyelerinin takım çalışmasına yatkın olmaları, kurucu ortakların ve ekip üyelerinin birbirlerini desteklemeleri çok önemli.

İş modeli geliştirilirken, girişimin faaliyet göstereceği pazarın, rakiplerin ve hedef müşteri segmentinin doğru analiz edilmesi gerekli. Ekipler, analizlerini yaparken kullandıkları varsayımlarını test etmeli, pazarı ve müşterilerini gerçekten tanımaya çalışmalılar. Müşteriye sunulan değer önerisi, müşterinin probleminin nasıl çözdüğü ile bağlantılı olduğundan; ekipler, iş modelini doğrularken, girişimleriyle ilgili geliştirmeleri yaparken müşteri ihtiyaçlarını odaklarında tutmalılar, rakiplerindeki ve pazardaki gelişmeleri anlayabilmeliler.

Girişimler, iş modelini doğrulamak için mümkün olduğu kadar fazla kişi ile görüşme yapmalı, görüşmelerde aldıkları geri bildirimlere ve eleştirilere açık olmalılar. Zaman, enerji ve finansal sermayelerini etkin kullanabilmek için, aldıkları geri bildirimleri girişimlerinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeli; herkesin katacağı değerin ve verebileceği desteğin farklı olabileceğini, bunlardan doğru faydalanmaları gerektiğini unutmamalılar.

Girişimcilik, planlanması gereken zorlu bir yolculuk. Bu yolculukta diğer önemli bir konu ise; girişimlerin maddi ve manevi gelişimlerine katkıda bulunabilmek için girişimcilik ekosistemine destek veren kurum ve kuruluşların bilgi birikimlerinden ve iş bağlantılarından olabildiğince faydalanabilmeleri gerekliliğidir.

Ekipler aradıkları maddi destek konusunda özellikle de yatırımcılarla görüşürken; ilk izlenimin çok önemli olduğunu unutmamalı, girişimlerinin sunduğu değer önerisini yalın ve anlaşılabilir bir şekilde anlatabilmeli. Yatırımcı tarafında ise yatırımcının yatırım yapması için ekibe ve girişime inanmasının gerektiği unutulmamalı. Bu nedenle yapılan sunumun ve paylaşılan dokümanların kalitesi, sunumun zamanlaması, ekibin şeffaf ve dürüst davranması önemlidir.

Bu yolculukta ekiplerin girişimleriyle ilgili motivasyonlarını ve enerjilerini asla kaybetmemelerini; hayallerinden ve tutkularından asla vazgeçmemelerini tavsiye ediyoruz.

  1. Yardım edilen girişimlerin daha büyük yaapılara açılmasını sağlamayı planlıyor musunuz? Örneğin TT’nin ana yatırımcılarının coğrafyasına şirket götürmeyi planladınız mı?

Türk Telekom olarak PİLOT ile teknoloji girişimlerini ülke ekonomisine kazandırmayı ve Türkiye’yi bölgenin girişimcilik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeften yola çıkarak programa katılan girişimlere, sadece Türkiye’nin ve bölgenin değil, dünyanın lider teknoloji şirketleri ve ekosistemde girişimcilere destek veren yatırım ağları da dahil olmak üzere birçok önemli kurum ve kuruluşla görüşme imkânı veriyoruz. Program sonunda düzenlediğimiz ‘Demo Günü’ etkinliklerimizde girişimlerimizi dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, yatırımcıları ve ekosistemin önemli paydaşları ile bir araya getiriyoruz. Girişimlerimizi her zaman, her yerde ve her aşamada desteklemeye devam ediyoruz.

  1. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Ne kadara kadar sermaye vermeyi planlıyorsunuz? İyi bir fikir gelirse tüm muslukları açarız diyebilir misiniz?

PİLOT’un içeriğini program süresince ve sonrasında paydaşlarımızdan ve girişimcilerimizden aldığımız geribildirimlere göre sürekli iyileştiriyoruz. Böylece PİLOT’un her döneminde girişimlerin artan ilgisi ile karşılaşıyoruz. Yeni dönemde de girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Programa seçilen her ekibe toplam 75 bin TL nakit sermaye desteği ve Türk Telekom ile iş ortağı olma fırsatı sunuyoruz. Teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla onlara destek oluyoruz.

Türk Telekom olarak yenilikçi girişimlerle ülkemize katma değer sağlayacak her türlü iş birliği içine girmeyi önemli bir yatırım olarak görüyoruz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.