Turkcell’de 2010 böyle geçti – 2

Turkcell’in 2010 yılınrda yaptıklarının özetini vermeye devam edelim:

  • Sim kart kullanımı Türkiye genelinde azaldı. Sim kartlılık oranı Türkiye genelinde 4 puan azalarak yılı yüzde 84 ile kapattı. Turkcell bu trendin 2011 yılı sonunda durmasını bekliyor
  • Arabağlantı ücretleri ve azami fiyatlardaki önemli düşüş pazarı etkileyerek, dakika başı gelirler ve karlılık üzerinde daha fazla baskı yarattı. Buna ilaveten, 60 saniyeye kadar olan aramalar için üst limit konulması, kontörden TL’ye geçiş ve aktif abone tanımındaki değişiklik, kısacası 2010 yılında regülatif anlamda önerilen herşey Turkcell’in zararına olmuş.
  • Turkcell’in şebekesindeki akıllı cihaz sayısı 2 milyona ulaştı. Toplam aboneler içindeki akıllı cihaz sahipliği iki katına çıkarak yüzde 6 oldu.
  • 2010 yılında, mobil internet gelirleri yüzde 74 oranında arttı ve geçen sene yüzde 20,4 olan Türkiye’deki toplam mobil internet ve servis gelirleri içindeki payı %28’e yükseldi. Mobil internet ve servis gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı da 4,3 puan’lık artışla %20,3’e yükseldi. Konsolide mobil internet ve servis gelirlerinin payı ise 3,9 puan’lık artışla %19,4’e yükseldi.
  • Turkcell 2010 yılında rakiplerinin karlılıktan feragat eden kampanyalarını da dile getirirken bu kampanyaların 2011 yılının ilk çeyreğinde de süreceğini öngörüyor. Bunun yanında regülatif kararların etkilerinin 2011 yılının ikinci çeyreğinden sonra daha az hissedileceğini belirtiyor.