Ülkenin en iyi nanoteknoloji uzmanlarından güç birliği

Nanoteknoloji alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden olan SUNUM ve ITUnano arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile merkezlerin ortak altyapı kullanımları ve deneyim aktarımıyla, araştırmacılarının birlikte geliştirecekleri ileri teknolojilerin sanayiye katma değer yaratması hedefleniyor.

Nanoteknoloji alanında SUNUM ve ITUnano’nun güçlü iş birliğinden doğan ileri teknoloji çözümlerinin, enerjiden tıp ve eczacılığa, gıdadan savunma sanayiye uzanan farklı sektörlerin geleceğini şekillendirmesi hedefleniyor.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar ile ITUnano müdürü Prof. Dr. Levent Trabzon’un katılımıyla düzenlenen online törende, iki merkez arasındaki iş birliğinin önemi hakkında Fazilet Vardar şunları söyledi: “SUNUM’un kuruluş misyonu olan “ülkenin ekonomi ve teknoloji politikaları ile uyumlu alanlarda evrensel geçerliliği olan çözümler üretmek” amacıyla uzun vadeli iş birlikleri ile çok disiplinli/disiplinler arası etkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. ITUnano ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin; öncelikli alanlarda, araştırma sonuçlarından elde edilen birikimi topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürerek merkezler arası sinerji geliştireceğine inanıyoruz. Bu iş birliğinin, ülkemiz sanayi ve teknolojisini ileri taşımasını diliyoruz”. Levent Trabzon ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “ITUnano’un temel yaklaşımı olan ‘takım çalışması ile nitelikli Ar-Ge’ prensibine uyumlu olarak ülkemizin kıymetli bir merkezi olan SUNUM ile yapacağımız bilimsel ve teknolojik iş birliği nanoteknoloji odaklı hem akademik hem de katma değeri yüksek endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde ileri bir sinerji oluşturacaktır. Oluşan ikili iş birliğinin ülkemizin ve sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insana kaynağının oluşmasına ve katma-değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine destek olacağını bekliyoruz”.

SUNUM Hakkında

2010 yılında DPT -Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı katkıları ile 35 Milyon USD kaynak kullanılarak Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulan SUNUM, 2017 yılında 6550 sayılı Kanun kapsamında Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Kurulu “Ulusal Araştırma Alt Yapısı” olarak beş yıl için yeterlilik kazandı. Ulusal Araştırma Altyapısı olarak 7/24 çalışan açık laboratuvarlar ile kurum içi ve kurum dışına hizmet verilmesini temel yaklaşım olarak benimseyen SUNUM’un temel yetenekleri: araştırma, hizmet, iş birlikleri, katma değer yaratma ve eğitim olarak belirlenmiştir. Ana araştırma konuları ise: nanomalzemeler, yaşam bilimleri, gıda-tarım-su, enerji ve savunma sanayidir.

Akademik ve sanayi kurum ve kuruluşları için farklı kalemlerde hizmet yaklaşımı Nanoteknoloji için gereken yüksek çözünürlüklü çok sayıda hassas teçhizatı içinde barındıran SUNUM binası toplam 1,500 m2 alana yayılmış ve altı alt başlıkta gruplandırılabilen 25 laboratuvar içermektedir.

ITUnano Hakkında

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kurulum desteği alan İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – ITUnano, temelde 1000 m2 büyüklüğünde bir temiz-odaya (laboratuvar ve destek üniteleri beraber) sahiptir. Ultratemiz ortamın sağlanması ile elde edilen hacim ISO standartlarına (ISO 14644-1) uygun olarak tasarlanmış olup, nanoteknoloji çalışmalarının yapılması için uygun ve gerekli teknolojiyi barındırmaktadır. Toplam alanın içerisinde 50 m2 ISO 5 (sınıf 100), 167 m2 ISO 6 (sınıf 1000), 3 m2 ISO 7 (sınıf 10000), 10 m2 ISO 8 (class 100000) temiz alandan ve 770 m2 ise altyapı (makina dairesi) bulunmaktadır. ITUnano, nanoteknolojinin mühendislik uygulamalarını hedef alan çalışmalarını 4 ana tema altında sürdürmektedir. Kompozit Malzeme Teknolojileri, Sensör Teknolojileri, Yüzey Bilimi ve Mühendisliği ve Fotonik-Manyetik Malzemeler olarak çalışmalarımızı ülke sanayisine fayda oluşturacak ve global ölçekte yenilikçi Ar-Ge uygulamalarını gerçekleştirmek üzere yapmaktadır.