Wikipedia bu ülke için neden bir utanç belgesidir?

Wikipedia iki buçuk yıl kapalı kaldıktan sonra tekrar açılma yoluna girdi. Ha açıldı ha açılacak. Ama bunun açılıyor olması bizim için daha az utanılır hale getirmiyor. Bundan neden utanmamız gerektiğini sizlere birkaç madde halide hatırlatmak istedim:

  1. Wikipedia, insanların ortak emeğiyle üretilmiş, eğitim ve bilgilendirme amaçlı, tamamen ticari kaygılardan uzak bir internet oluşumuydu. Bunun değil kapatılması, bunu tartışmak bile utanç abidesi oldu
  2. Wikipedia, Türkiye’nin teröristlere destek vermesi konulu bir makale yüzünden yıllarca kapalı kaldı. Mesela Türklerin uzaylılara destek . verip dünyayı ele geçirme çabalarıyla ilgili, ya da Kızılderililerin dünyadan silinmesinde oynadığı rol konulu bir makale olsaydı bu siteyi kapatır mıydık? Ne kadar saçma der geçerdik değil mi? İşte Türkiye terörizme destek veriyor konulu bir madde yüzünden bunu kapatmamız bunun olabilirliğini doğrular, neredeyse tasdik eder, bunu ciddiye alır bir hava yarattı. Bu bizim için ayrı ve büyük bir utanç vesikası oldu.
  3. Bu ülkenin bütün halkı, neredeyse ağız birliği etmişçesine bu sitenin açılması için günlerce, haftalarca, aylarca ve ellerinden her geldiğinde bir yerlerde yazdılar, söylediler, sokaklara çıktılar. Bunun yeniden açılma ihtimalini bunca çağrıya rağmen dikkate almamak bu üke için büyük bir utanç durumu oluşturdu.
  4. Ülkesindeki hiçbir “yeniden açılmalı” sesine kulak vermeyen hükümet, AİHM’den gelen ilk kararda konuyu tekrar tartışmaya karar verdi. Kendi ülkesinin demokratlarına değil dış yapıların kararlarını daha çok dikkate aldı. Bu belki de bu ülkenin son yıllarda yaşadığı en büyük utançtı.
  5. Anayasa Mahkemesi’nin iki buçuk yıldır önüne almadığı bu dava dosyasını AİHM konu hakkıda görüş bildirdikten sonra işlemeye karar verdi. Mühim olan ülkesindeki hassasiyetleri dinlemesiydi. Bunu yapmadı. Yabancıların hassasiyetlerini dikkate alması birçok demokrat insanı çok utandırdı.
  6. Bugün Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iktidar mensupları herkes Wiki’nin açılması gerektiğini, açılacağını söylemiş. BTK hala mahkemeden gerekçeli karar bekliyor. Bu da önemli bir utanç kaynağı olmalı onlar için. 2,5 yıldır gereksiz yere kapalı açın gitsin işte be!