Sozer.+Can1. Vatandaş istemediği bir mesaj aldığında bunu nereye ve hangi şartlarla şikayet edecek?

Vatandaşın istemediği bir mesaj aldığında bunu nereye ve hangi koşullarda şikayet edeceği hususu kanunda net olarak belirlenmemiş durumda. Kanun yalnızca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı kanunun uygulanması için yetkili kurum olarak belirlemekle yetiniyor. Buna göre Bakanlığın her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkisi var. Aynı zamanda Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarının da her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi alma ve belge veya kayıtları inceleme yetkisi mevcut. Buradan hareketle, şikayet merciinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak belirlenmesini bekliyoruz.

  1. Vatandaş istemediği bir robotik telefon konuşmasına maruz kaldığında bunu nasıl ve hangi delillerle şikayet edebilecek?

Şikayet ve delil ile ilgili konuların kanundan yola çıkarak hazırlanacak olan yönetmelikte düzenlenmesini bekliyoruz. Ancak büyük bir ihtimalle istenmeyen telefon aramasını yapan telefon numarası ve şirket şikayet merciine iletilecek olup, Bakanlığın görevlendireceği denetim elemanları gerekli incelemeyi yapacaktır. Bu incelemeyi yapmak için denetim elamanlarının şirketten gerekli kayıt ve dökümanları isteme yetkisi mevcut olacaktır.

  1. Bazı şirketler hizmet vermelerine karşılık olarak mesaj almayı zorunlu tutuyor. Bu yasal mıdır? Bu şikayet edilebilir mi? (Örneğin müşteri hizmetleri yetkilimizle konuşmak için mesaj almayı onaylamalısınız gibi)

Bir hizmetin verilmesine karşılık olarak mesaj almanın zorunlu tutulması ile ilgili açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, bu uygulamanın yasal olmadığını söyleyemeyiz. Özellikle internet veya mobil uygulamalar üzerinden verilen hizmetlerde bunun uygulamadan kaynaklanan bir gereklilik olduğu bazı durumlar mevcut olabilir.

  1. Verilen onayların belli bir süresi olacak mı?

Hayır, verilen onayların belli bir süresi olmayacak. Ancak verilen onaydan her zaman vazgeçilebilecek. Kanuna göre, alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Bu reddin iletiyi gönderen şirkete ulaşmasından itibaren üç iş günü içerisinde alıcıya ileti gönderilmesi durdurulacak.

  1. Ticari olmayan mesajların gönderiminde bir kısıtlama var mı? (Örneğin siyasi mesaj ya da ticari olmayan bir ürün ya da yer tanıtımı gibi…)

Kanun ile Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle 1 Mayıs itibariyle telekomünikasyon işletmecileri sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamayacaklar.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki, kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek bulunmuyor.

  1. Benim bir şahıs şirketim varsa bana istedikleri kadar mesaj gönderebilecek mi şirketler?

Kanun uyarınca şirketler tarafından esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Şahıs şirketleri de buna dahil. Ancak şirket adına değil de bir şahıs olarak kendi adınıza hareket ettiğiniz özel durumlarda yine önceden onay alınması zorunluluğu mevcut olacak.

  1. Bu hizmeti veren kurumlar çıkacak yönetmelik sayesinde ilk mesajları atabileceklerini, sonrasında biz istemezsek bunu ileteceğimizi söylüyor. Bu mümkün müdür? Kanunda buna açık kapı bırakan bir nokta var mı?

Kanunda buna açık kapı bırakan bir nokta bulunmuyor. Kanun uyarınca, ticari elektronik iletiler alıcılara ancak ve ancak önceden onay alınmak kaydıyla gönderilebilir. Yönetmeliğin de kanunla çelişen bir düzenleme getirmesi düşünülemez.