Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilikle ilgili alanlarda yol haritasını çıkarmak için harekete geçti.

Kurul, önümüzdeki dönemde bilim ve teknoloji alanında oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla ‘Teknoloji Alanlarının Önceliklendirilmesi’ anketi başlattı.

Çalışma kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncü teknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konulması hedefleniyor. Siber güvenlik, kriptoloji, sanal gerçeklik, mikro/nano/opto elektronik, nesnelerin interneti, 3D imalat, biyoteknolojik ilaç teknolojileri, KBRN savunma teknolojileri, büyük veri analitiği, robotik otomasyon, pil depolama, savunma teknolojileri, biyoteknoloji, mekatronik, yapay zekâ, kuantum teknolojilerinin de içinde olduğu 27 teknoloji alanında Türkiye’nin yol haritası çıkarılacak. Sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Dört gözle bu raporun şeffaf bir biçimde tüm kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz…