Bacakların sahibi belli değilse porno sorun değil

pornoHabertürk bu hafta TİB üstünde çok durdu. Hafta sonu yaptığı TİB aslında porno siteleri filtrelemiyormuş haberi, aynı haftanın son gününde şekil değiştirip başka bir gözle yapıldı. Habere göre terbiyesiz insanlarımızdan biri insanlar farkına varmadan fotoğraflarını çekerek internette paylaşmış. Ardından yakalanmış. Olay mahkemeye yansımış, ardından da Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne… Yargıtay, cep telefonuyla kadınların etek altı, popo, göğüs ve bacaklarının fotoğraflarını çeken R.N. isimli şüpheli hakkında “kişisel verileri kaydetmek” suçundan verilen mahkûmiyet kararını, şaşırtıcı bir gerekçeyle bozmuş. Daire, etek altı, göğüs, popo ve bacağın kişisel veri kabul edilmeyeceğini belirten bir karara imza attı. Kadınların kimlikleri belli olmadığı için “özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçundan da ceza verilemeyeceğini kaydeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, şüpheli hakkında açılan davanm düşmesi gerektiğine karar vermiş. Böylece kadınların bacaklarını çeken terbiyesiz Yargıtay kararıyla ceza almadan kurtulmuş.

Yargıtay kararında, “Bir özel hayat görüntüsü ya da sesinin, ‘kişisel veri’ olduğunda kuşku bulunmamakta ise de, kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü ya da sesinin, bilgisi dışında, resim çekme veya kaydetme özelliğine sahip aletle belli bir elektronik, dijital, manyetik yere sabitlenmesi, rızası dışında ifşa edilmesi, yani; yayılması, açığa vurulması, afişe edilmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna duyurulması, aleniyet kazandırılması, özetle; içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunulması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında düzenlenmiştir. Kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü, fotoğrafı ya da sesi, yasal anlamda, kişisel veri olarak değerlendirilmez.” Yargıtay, sanığın cep telefonunu kimlikleri tespit edilemeyen mağdurelerin etek altına ve bacak, göğüs gibi erojen bölgelerine odaklayarak onların bilgi ve rızaları dışında fotoğraflarını çekmesi eylemini, “özel hayatın gizliliğini ihlal suçu” olarak yorumladı. Ancak bu suçun da soruşturulması ve kovuşturulmasmm şikâyete bağlı olması nedeniyle, sanık hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Türkiye’de bir mesajı RT yaptığı için 10 ay ceza alan uluslararası sanatçıların bulunduğu bir devirde, TKNLJ gibi siteler içinde oyun olduğu için devlet kurumları tarafından girilmez hale gelirken, mayo reklamları kadınların bacakları gözüküyor diye yasaklanırken bile bile kadınların eteklerinin altına kamera sokanları kadınların kimliği gözükmüyor diye serbest bırakmak gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına yakışır bir şey olmuş…