Baz istasyonunda ölçüm şekli değişiyor

Yeni hazırlanan yönetmeliklere göre baz istasyonunun denetimini kuran ve montajını yapan kurumlar yapamayacak. Baz istasyonlarında ölçümü yapan kişilerde, ölçüm konusunda eğitim almış olmaları esası aranacak olan yönetmelikle, ayrıca ölçüm cihazlarının gerçekten ölçüm yapılması gereken baz istasyonunda yapılıp yapıldığının, kim tarafından yapıldığının, değerlerin ne çıktığının ve hangi tarihte yapıldığının tespit edilebilmesi için de ölçüm cihazlarına ‘GPS’ konulacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İkinci Başkanı Ayhan Beydoğan, insan sağlığının herşeyin üstünde geldiğini, hiçbir koşulda insan sağlığının riske edilemeyeceğini vurgularken, kamuoyunda baz istasyonlarının yüksek radyasyon yaydığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, bu haberlerin “bilgi kirliliğinden” kaynaklandığını söyledi.

Beydoğan, Elektronik Haberleşme Cihazlarının Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği’nin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından yürütmesinin durdurulduğunu anımsatarak, bunun sonucunda yeni bir yönetmelik çalışması yaptıklarını ve yakın bir zaman içinde yönetmeliği yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında üniversiteler, bilim çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapıldığını ve uzmanlardan görüş alındığını anlatan Beydoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’deki değerler Avrupa’ya göre çok düşük olduğu için, insan sağlığı açısından risk taşımıyor. Bu nedenle, yeni yönetmelikte de bu değerlerde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Ancak, kurum olarak baz istasyonlarının yaydığı ışımanın belirlenen değerler içinde kalıp kalmadığının denetlemekle de görevliyiz. Yönetmeliğe, denetimin daha iyi yapılabilmesi için birkaç tane daha hüküm ilave ettik. Örneğin, baz istasyonlarının ölçümünü kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlar yapıyor. Yeni yönetmelikle, bu kuruluşların denetimi yapacaklar, baz istasyonlarını kuran, montajının yapan ya da işleten kişilerden olmayacak. Çünkü, burada menfaat ilişkisi olduğundan bağımsız kişiler olacak.”

Bunun dışında baz istasyonlarında ölçümü yapan kişilerde, ölçüm konusunda eğitim almış olmaları esası aranacak. Bunun için de yönetmelik çıktıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yapılarak sertifika programı düzenlenecek. Buna göre, programı bitiren ve sertifika almaya hak kazanan kişiler, ölçümleri yapabilecek.”

Bu hükümlerin dışında bazı tedbirleri de yürürlüğe koymayı istediklerini dile getiren Beydoğan, ”Ölçüm cihazlarının gerçekten ölçüm yapılması gereken baz istasyonunda yapılıp yapıldığının, kim tarafından yapıldığının, değerlerin ne çıktığının ve hangi tarihte yapıldığının tespit edilebilmesi için ölçüm cihazlarına ‘GPS’ koyacağız” dedi.

Beydoğan, elde edilen bilgilerin kuruma iletileceğini belirterek, bu sayede spekülasyonların önüne geçilebileceğini ifade etti.
Öte yandan, şu anda Türkiye’de kurulu bulunan 45 bin baz istasyonunun değerlerinin anlık olarak kuruma iletilmesini sağlayacak bir sistemi de kurulmasının planlandığını ifade ederek, ”Böylece tüm baz istasyonlarındaki değerleri bu sistemle izleyeceğiz. Değerlerde herhangi bir yükselme tespit edilirse, oraya gidilerek denetim yapılacak” diye konuştu.

Editörün Yorumu: Baz istasyonları ölçümleri uzun süredir kimi kişi ve kurumların hedefinde olan bir şeydi. Hatta bunun için harekete geçen ve devletin farklı mekanizmalarını kurcalayan öğretim görevlilerinin olduğu söylentisi yayılmıştı. Hatta vatandaşın baz istasyonuna karşı anlamsız derecede dolduruşa getirilmesinin ardında halkın galeyana gelip bu baz istasyonu değerlerini tekrar tekrar ölçtürmesi ve kumu kurumların bundan para kazanması da yatıyor olabilirdi. Devletimiz ya bunu hesaplayamadı, ya da bu kişilere teslim oldu. Baz istasyonunu kimlerin ölçtüğünü, bunun için daha ne gibi haberer çıkarılacağını hep birlikte göreceğiz.