Çin’d 5G kullanıcı sayısı 100 milyon oldu

Birçok ülke hala 5G konusunda çalışmaya başlamamış olmasına karşın Çin’de 100 milyondan fazla kişi bu yeni teknolojiyi kullanır hale geldi. Bu sayı, ülke mobil iletişim abone toplamının yüzde 10 kadarına denk düşüyor. Bu sayının yüzde 30 kadarı kişi de 5G’ye abone ancak bu teknolojiyi kullanabilecek bir telefona henüz sahip bulunmayan kullanıcılar. Ericsson firmasına göre 2020’nin sonuna değin dünyada 190 milyon insan 5G teknolojisini benimseyecek ve bu sayının yarıdan fazlasını Çin’de yaşayanlar oluşturacak. Bu, Çin’’n bu alandaki muazzam potansiyelinin göstergesi.
 
Şu anda Çin, 20 bin adedi Beijing’de olmak üzere, ülkenin tümünde 5G ile uyumlu 250 bin baz istasyonuna sahip bulunuyor. Hedef, bu yılın sonuna değin bunlardan 600 bin tane baz istasyonu kurmak… Bu durumda Çin’deki baz istasyonu sayısı tüm Avrupa’dakilerin sayısını fazlasıyla aşmış olacak.