Çin’in üç büyük mobil şebeke işletmecisi olan China Mobile, China Unicom ve China Telecom ellerindeki tüm baz istasyonu kulelerini üç şirketin ortaklaşa kurdukları yeni bir şirket olan China Tower isimli şirkete devrettiklerini açıkladılar. Geçtiğimiz aylarda detayları şekillendirilen anlaşmaya göre her işletmeci elindeki kuleleri China Tower şirketine devredecek ve yeni şirkete devrettiği kulelerin değeri oranında ortak olacak. 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle tüm devirler gerçekleştirilmiş olup son durumda China Tower şirketinin içerisinde China Mobile’ın yüzde 38, China Unicom’un yüzde 28,1, China Telecom’un yüzde 27,9 ve China Reform Corporation’ın yüzde 6 payı bulunmaktadır. Söz konusu üç şirket kule yönetimini tek bir şirket altında toplayarak yatırım ve işletme giderlerini düşürmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak gereksiz altyapı yatırımının önüne geçilecek ve gelecekteki altyapı ihtiyaçları daha sağlıklı planlanacak.

Bu bakış açısıyla dünyada bizimki gibi herkesin kendi baz istasyonunu diktiği ülkelerin sayısı giderek azalıyor. Biz her şirket için ayrı paralar veren har vurup harman savuran bir ülkeyiz ve hiç neden farklı bir şey yapılamıyor diye tartışmıyoruz bile…

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.