Davalar Firmaların Belini Büküyor

Telekom firmalarının giderleri artarken toplam gelirlerindeki artış ciddi boyutlara ulaşamıyor. Bunun en büyük nedeni de kan davasına dönen hukuksal süreçler. Bir firma bir ülkede patent davası açıyor, daha sonra diğer firma, ilk firmanın girmeye çalıştığı pazarı engellemek için karşı dava açıyor. Mahkemeler, hukuk kurallarının farklılığı, avukatların performansları derken mali raporlara yansımayan ciddi kayıplar söz konusu oluyor.

Bunun en büyük örneği hiç kuşkusuz Samsung Apple gerginliği. Samsung’un karının %75.8 artarak 4.7 milyar dolara ulaşması hedefleniyordu. Ancak bu kar oranı 3.5 milyar dolarda tıkandı. Firma yetkilileri borsaya hesap verirken bunun en büyük sebebinin 10 farklı pazara entegre olmaktaki zorluğunu örnek gösterdi.

2011 yılı toplam kar, 12.2 milyar dolarda kalırken 2010 karının %15 daha azı olduğu gözleniyor.