“Hep” değil “doğru zamanda” internette olmak

Man holding crystal ball in landscape

Man holding crystal ball in landscape

İnternet bilgisayarın dışına çıkıp tüm akıllı cihazlar ve türevleriyle hayatımızın dört bir yanını sarınca her zaman bağlı sayılmaya başladık. Eskiden internet başında geçirecek zaman ayarlamaya çalışırken her daim bağlı kalmak, doğru ve değerli anların bu ortamda değerlendirilmesi sorunsalını ortaya çıkardı.

Sürekli kendime soruyordum benim için internette geçirdiğim doğru zaman nedir diye… Google uzun zamandır üstünde çalıştığım bu soruya güzel bir araştırmayla karşılık verdi: Google’ın Haziran 2015’te gerçekleştirdiği “Önemli Anlar Türkiye Araştırması” da ortaya koyduğu sonuçlarla günümüz tüketicileri için anların önemine, pazarlamacılar ve iletişimciler içinse bu “doğru anları” yakalamanın yaşamsallığına dikkat çekiyor.

Birden fazla ekran üzerinden medya tüketimi geçtiğimiz 3 yıl içerisinde internet kullanıcılarının yüzde 90’ının alışveriş, seyahat planı ya da herhangi bir içerik görüntülemek gibi nedenlerle cihaz değiştirmesine bağlı olarak yüzde 500 düzeyinde artış göstermiş. Bu durum, tüketicilerin ilham ya da bilgi arayışında olduğu, yeni şeyler keşfettiği ya da kararlar verdiği amaç ve tutku odaklı geçirdiği “önemli anları” beraberinde getirdi.

Araştırma kapsamında ‘izlemek istiyorum’, ‘yapmak istiyorum’, ‘bulmam lazım’ ve ‘satın almam lazım’ anları gibi farklı durumları işaret eden bu anlarla ilgili ilginç veriler ortaya konuyor:

İzlemek istiyorum anları

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 60’ı, ilgili araştırmanın yapıldığı haftadan önce eğlenmek ya da ilham almak için YouTube’u açmış.

Yapmak istiyorum anları

35 yaşın altındaki internet kullanıcılarının yüzde 80’i öğrenmek istedikleri her şey hakkında YouTube’da bir video bulabileceğine inanıyor.

Bulmam lazım anları

İnternet kullanıcılarının yüzde 92’si bağlı bir cihazda, çevrim içi veya çevrim dışı içerik veya reklamlar tarafından anında daha fazla bilgi aramaya yönlendiriliyor.

Satın almam lazım anları

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 92’si belirli ürünler için alışveriş yaparken cihazlarını kullanmış.

Peki bunlardan bize ne? Önemli anlar oldouğunu öğrenmek kime nasıl bir fayda sağlıyor?  Bu anlar son kullanıcıya ait ama bunu değerlendirmek markala düşüyor. Neler yapmalı bu markalar?

İnternet tüketicilerinin yüzde 71’i bir şirketin mesajının konuyla ilgili olmasının, markayla ilgili düşüncelerini etkilediğini kabul ediyor. Akıllı telefonlarında araştırma yapanların yüzde 63’ü cihazlarında o anda telefonlarından ilgili bilgiye ulaştıkları için normalde düşünmedikleri bir markayı satın almayı düşünüyor.

Akıllı telefonlarında arama (araştırma) yapanların yüzde 54’ü cihazlarında o anda ilgili bilgiye ulaştıkları için normalde düşünmedikleri bir markayı gerçekten satın aldığını belirtiyor. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 75’i mağazada cihazlarını son kullandıklarında bir ürün ya da hizmet hakkında internette buldukları bilginin alacakları kararı etkilediğini söylüyor.

Önemli Anlar Türkiye Araştırması’nda öne çıkan sonuçlardan bazıları ise şöyle sıralanıyor:

  • Türkiye’de online tüketicilerin %88’i kendisine uygun gelen bir markadan gelen bir mesajı gördükten sonra harekete geçiyor.
  • 35 yaşın altındaki internet kullanıcılarının %80’i öğrenmek istedikleri her şey hakkında YouTube’da bir video bulabileceğine inanıyor.
  • İnternet kullanıcılarının %92’si bağlı bir cihazda, çevrim içi veya çevrim dışı içerik veya reklamlar tarafından anında daha fazla bilgi aramaya yönlendiriliyor.
  • İnternet tüketicilerinin %71’i bir şirketin mesajının konuyla ilgili olmasının, markayla ilgili düşüncelerini etkilediğini kabul ediyor.
  • Akıllı telefonlarında araştırma yapanların %63’ü cihazlarında o anda telefonlarından ilgili bilgiye ulaştıkları için normalde düşünmedikleri bir markayı satın almayı düşünüyor.
  • Akıllı telefonlarında arama (araştırma) yapanların %54’ü cihazlarında o anda ilgili bilgiye ulaştıkları için normalde düşünmedikleri bir markayı gerçekten satın aldıklarını ifade ediyor.
  • Akıllı telefon kullanıcılarının %75’i mağazada cihazlarını son kullandıklarında bir ürün ya da hizmet hakkında internette buldukları bilginin alacakları kararı etkilediğini söylüyor.