Her bebek KEPiyle doğacak

kep bebekGeleneksel yollarla iletilmesi, gönderilmesi belki günlerce sürecek olan bildirimlerin çok kısa süreler içinde, güvenli ve çok düşük maliyetlere yapılmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), hayatı ve bürokrasiyi hızlandıracak. “Yakın bir gelecekte faaliyet belgesi almak isteyen her şirkete KEP adresi alma zorunluluğu getirilecek ve her doğan bebeğin de bir KEP adresi olacak” diyen TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, aşı takviminden, eğitim yaşamına, sağlık raporlarından, özlük haklarına her türlü kişisel resmi bilgi ve belgenin KEP sistemi üzerinden iletileceğini belirtti.

Kullanmakta olduğumuz özel e-posta hesapları KEP özelliklerine sahip olmadığından (yasal olarak geçerli, zaman damgalı, elektronik imzalı, içerik koruması….vb özelliklerden yoksun olması) anlaşmazlık durumlarında yasalar karşısında bir ispat ve delil niteliği taşımıyor. Aynı zamanda içeriği değiştirilebileceğinden riskli ve orjinalliği şüpheli kabul ediliyor. Ancak KEP ile gönderilen elektronik iletilerin içerikleri değiştirilemediği, gönderici ve alıcısı belli olduğu, teknik olarak orjinalliği ispatlanabildiği için, KEP yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yasal, hukuken geçerli elektronik posta gönderim şekli olarak tanımlanıyor.

KEP’le birlikte şu değişiklikler görülecek:
· E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
· Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
· Tapu ve nüfus müdürlükleri ile ilgili işlemlerinize, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
· Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız, vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.
· Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.
· Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.
· Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.
· Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.
· Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.
· İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.
· Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.
KEP’in Faydaları
· Kişi ve kuruluşlar herhangi bir abonelik başvurusu ve iptali için kuyruklarda beklemeyecek.
· Yoğun çalışan veya seyahat halindeki bireylere 7 gün 24 saat hizmet aldıkları banka, sigorta, telekomünikasyon şirketi gibi kurumlar ile söz konusu kurumların şube veya bayisine gitmeden talimat verme vb taleplerini KEP ile iletme imkanı sağlanacak
· Trafik sorunu yaşanmayacak, zaman kaybedilmeyecek.
· Gönderilen bir evrağın arkası takip edilmek zorunda kalınmayacak, iletilerin ilgili kişi ve kuruma ulaşmama sorunu ortadan kalkacak.
· Gönderilen iletinin yasal geçerliliği olduğundan anlaşmazlık durumunda delil olarak ilgili merciilere sunulabilecek.
· Dünyanın her yerinden internete erişebildiğiniz her noktadan işlemleriniz gerçekleştirilebilecek.

KEP, özel yaşamı ve iletişimi kontrol altına alan, kişilerin mesajlarını takip eden bir sistem değil. KEP, yapılan işi herhangi bir iletiyi kayıt altına almaktan ziyade, içeriğine önem verilen bir dokümanı hızlı, güvenli, korunaklı ve gerekirse uzun yıllar saklanabilecek şekilde paylaşmayı sağlıyor.

Üst düzey teknolojik bir alt yapı ile KEP iletilerinin gizliliği sağlanıyor. Dosya içeriğinin görülmediği KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınıyor. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabileceği bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği taşıyor ve adli mercilerin vereceği kararlarda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle, iletildiğinden ve içerik bütünlüğünün korunduğundan emin olunmak istenen resmi veya özel nitelikte her türlü önemli ileti ve açıklamanın kuşku duyulmadan KEP sistemi üzerinden gönderilmesi tavsiye ediliyor.