Geçtiğimiz günlerde internet kurulu filtreleme konusunda BTK’ya yeni bir öneri paketi atmış, filtrelerin isim, sayı ve içerklerinin değişmesi konusunda düşüncelerini sunmuştu. Aradan geçen 10 gün içinde BTK bu önerileri inceledi ve tıpkı bizim TKNLJ sayfalarında belirttiğimiz gibi öneriler neredeyse hiç tartışılmadan kabul gördü.

Sabah gazetesinde Hamdi Ateş’in haberine göre yeni uygulamayla internete filtre hem ertelendi hem daraltıldı. Filtre çeşitleri de İnternet Kurulu’nun önerisi doğrultusunda dörtten ikiye indirildi, Standart profilde filtre olmayacak internette sansür tartışmalarını beraberinde getiren filtre uygulaması Kasım ayma ertelendi.

Yeni değişimlerin ardından işleyiş şöyle şekillendi:

1. Yeni karara göre, internette filtre uygulaması ‘çocuk’ ve ‘aile’ profilleriyle sınırlı kalacak.
2. Yurt içi kaldırıldı. Standart profiller ciddi değişikliğe uğradı. Buna göre güvenli internet talebinde bulunmayan abonelerin mevcut internet erişim hizmeti, herhangi bir değişiklik olmaksızın aynen sunulmaya devam edecek. Bu grupta yer alacaklar için herhangi bir profil ya da filtre söz konusu olmayacak.
3. İnternet servis sağlayıcılar, güvenli internet hizmetini tercih eden abonelere, yalnızca ‘çocuk’ ve ‘aile’ profili ya da filtresi sunacak.
4. Aboneler, ilgili işletmeciye, filtreyle ilgili taleplerini, abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında veya çağrı merkezi ya da internet sitesi aracılığı ile bildirebilecek.
5. Güvenli internet hizmetinin sunumu kapsamında kullanılacak listelerin oluşturulmasına ilişkin kriterler, ‘Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu’ tarafından tespit edilecek. Kurul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda 11 üyeden oluşacak. Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 3, İnternet Kurulu’ndan 2, BTK‘dan 2 ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile diğer ilişkili alanlarda uzmanlığı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan tarafından teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafmdan seçilecek 4 üyeden oluşacak.
6. Filtre uygulamasına 22 Ağustos’ta geçilmesi öngörülüyordu. Bu tarih ertelendi. Taslağa göre filtreye geçiş öncesinde 22 Ağustos’tan başlamak üzere 3 aylık test süreci işletilecek.
7. İşletmeciler, güvenli internet hizmetinin sunulabilmesi için gerekli tüm altyapı ve uygulama çalışmalarını test sürecinin başlamasmdan önce hazır hale getirecekler.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.