Mobil teknolojilerle ceza yazmak daha kolay

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarının elektronik ortamda düzenlenmesine olanak sağlayacak bir yönetmelik taslağı hazırladı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından Emniyet, Karayolları, Maliye Bakanlığı ve PTT arasında bir “elektronik ağ” kurulacak. Bu sayede ceza tutanakları, vatandaşa tebliğ edildiği anda tahsilatı yapacak olan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi sistemine düşecek. İdare de elektronik tebligatla birlikte tutanakları ‘on line’ olarak vatandaşa iletecek.

Mevcut sistem ceza makbuzlarının elle hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Buna göre ceza tutanağı 4 nüsha halinde elle hazırlanıyor. Bu nüshalardan ikisi posta yoluyla vatandaşa iletiliyor. Mazbatalı tebligat zarfının vatandaşa imzalatılmasının ardından bu nüshalardan biri tekrar emniyet müdürlüklerine getiriliyor. Bu nüsha daha sonra vergi dairelerine götürülerek burada tek tek sisteme işleniyor. Mevcut sistemde bir trafik polisinin ceza yazabilmek için ceza makbuzunun üzerinde anne, baba adı, doğum tarihi gibi vatandaşa ait 46 bilgiyi elle eksiksiz doldurması gerekiyor. Bu da hem görevli, hem de vatandaş açısından zaman kaybına neden oluyor.

Böylece mobil teknolojiler sayesinde vatandaşın hayatı bir kez daha, daha da “kolayaşacak”…