Mübaşirlerin yerini SMS aldı

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) SMS Bilgi Sistemi abone sayısı 150 bini aştı. Vatandaşların yüzde 80’i ise SMS çağrılarına uyarak mahkemeye geldi. Dünyadaki yüksek mahkemelere örnek olarak Yargıtay adli ve idari faaliyetlerinin tamamını UYAP üzerinden yürütmekte olup 28 daire başkanlığında elektronik imza yaygınlaştırma çalışmaları tamamlandı. İlk derece mahkemelerinden gelen dava dosyalarından birçoğunun elektronik imzalı dokümanlar içerdiği, bir kısım dosya içeriklerinin tamamının UYAP üzerinden elektronik imzalı olarak gönderildiği anlaşıldı. Bu durum; dosyaların temyiz incelemesinde, rapor edilmesinde, gerekçeli kararların yazılmasında ve sistemden sağlıklı rapor alınmasında kolaylık sağlıyor.