Sağlıkçılar iyi görüntülüyor ve basıyor diye HP dedi

Amerika’daki en büyük 10 sağlık kuruluşundan yedisi, hem klinik hem de mali kazanımları nedeniyle, HP görüntüleme ve baskı çözümlerini seçti. Ekonomik durgunluk, sağlık yardımlarının kısılması ve sigorta yerine kendi masraflarını ödeyenlerin çoğalmasının, olumsuz etkilerini telafi etmek isteyen sağlık kuruluşları, HP’nin sağlık sektörüne yönelik ürün, çözüm ve hizmetlerini kullanıyorlar.

HP, sağlık kuruluşlarının tıbbi kayıtlarını dijital ortama aktarmalarına yardımcı olurken; hastalara da sağlık durumlarını en iyi şekilde yönetmeleri ve yeni sağlık reformuna uyum sağlamaları konusunda gerekli bilgileri ve kullanışlı rehberlik hizmetlerini bir arada sunuyor. Böylece, HP, hasta bilgilendirme konusunda sağlık kuruluşlarına büyük yarar sağlıyor.

Forrester Research tarafından hazırlanan bir rapora göre bir sağlık şirketi, belge yönetimi çözümlerinden birini kullanarak belge maliyetlerinde yüzde 35 oranında tasarruf sağlarken, üretim kalitesini artırdığını ve hasta memnuniyeti ölçümlerinde de büyük iyileşme kaydettiğini bildiriyor.

HP’nin çok fonksiyonlu yazıcıları kağıt belgeleri alıp dijital resimlere dönüştürüyor ve bu resimler merkezi olarak yönetilen güvenli bir veri havuzuna aktarılıyor. Bu yöntem aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde, klinik ve ticari uygulamalar ile cihazlar arasındaki belge akışı, daha sonra akıllı bir şekilde otomatikleştirilerek optimize ediliyor.

Müşterilerin kendi mevcut yatırımlarını kullanmalarına olanak sağlayan HP Distributed Document Management Solution for Healthcare, klinik ve medikal elektronik kayıtların çoğu ile ticari iş akışı uygulamalarının yanı sıra PeopleSoft, Lawson, Microsoft® Office ve SharePoint platformları gibi tanıdık yazılım çözümleri ve mobil cihazları entegre edebiliyor. Böylece, çalışanlar ihtiyaçları olan belgelere, zaten bildikleri ve her gün kullandıkları araçları kullanarak anında erişebiliyorlar.