Sosyal medyaya (birden bire) engelleme kanunu

Sosyal medyaya (birden bire) engelleme kanunu

sansurBazen insan yaptığı haberlerin gerçek çıkmamasını ister. Dün ve daha öncesinde Twitte, sosyal medya ve AKP karşıtlığı arasındaki bariz köprüleri haber yapmıştım. Haberi hatırlatmak gerekirse, ülkede doğru dürüst bir alternatif bakış açılı basın olmadığı için sosyal medyanın etkin bir biçimde muhalefet yaptığını yazmıştım. Ne zaman bir AKP karşıtlığı olsa hemen Twitter yükseliyordu.

Bugün uyandığımızda gazetelerde sosyal medyanın zaptu rat altına alınabilmesi için harekete geçildiğini okuyunca şaşırmadım, şaşırmadığım için de bu dünyadan bir kez daha nefret ettim.

Bu çalışmayı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Armağan Uslu ile bir grup AK Parti milletvekili önerdi. Uslu 1969 doğumlu halkla ilişkiler okumuş, iyetişim üzerine doktora yapmış bir milletvekili. Verdiği kanun tasarısı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ismini taşıyor.

Bizim her zaman söylediğimiz ve vurguladığımız yanlışlar bu kanunda da kendini harika bir biçimde göstermeye devam ediyor: Nefret söylemi içeren yayınlar, katalog suçlar kapsamına alınarak, bu tür yayınlara karşı da erişimin engellenmesi tedbiri uygulanabilmesi öngörülüyor. Buradaki kötü şey ne? Nefret suçlarını net bir biçimde tanımlayabilir misiniz? Birilerinin düşüncesine bırakılan nefret suçu tanımı, sizi, beni istediğiniz herkesi hapse kadar götürebilir. O gözle baktığınızda kutsal kitapları bile internette nefret suçları kapsamına alır yayından kaldırmak zorunda bırakabilirsiniz. Yok olmaz öyle şey diyenle teoloji tartışmaya hazırım.

 

İnternet kafeler gibi ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılara yönelik müeyyidelendirmelerde kademeli sisteme geçilmekte, yönetmelikte yer verilen log bilgisi tutma yükümlülüğünün yasal dayanağı güçlendirilmekte ve suça konu olmasa dahi özellikle çocukların fizyolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen içeriklerle ilgili olarak da sadece kafe ve benzeri yerlerde tedbir alınabilmesi olanağına ilişkin yasal dayanak güçlendiriliyor.

Erişimin engellenmesi tedbirine iş bölümü çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevlendirilmiş mahkemelerce karar verilebilmesi hususu, yasaya derç edilmek suretiyle bu kararların alınması ve uygulanması sürecinde yaşanılmakta olan sorunlar giderilmeye çalışılıyor.

Teklifle, koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları için hapis cezası müeyyidesi yer sağlayıcılar için kaldırılıyor. Erişim sağlayıcılar için de adli para cezası getiriliyor.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını da isteyebilecek.

Haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi, içeriğin yayından çıkarılması talebi ile birlikte cevap hakkı olarak, yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere, yayının yapıldığı yerde, hazırladığı cevabın bir hafta süreyle yayımlanmasını da talep edebilecek.

Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.

Yer sağlayıcılar, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde, içeriği yayından çıkarmakla; yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 2 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak.

İnternet ortamında yapılan yayınlarda, halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama unsuru yer alması durumunda, bu yayınlar hakkında erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

One Response to "Sosyal medyaya (birden bire) engelleme kanunu"

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş