vergiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Özel İletişim Vergisi Tebliğ Taslağı’na göre, ön ödemeli halk arasındaki tanımıyla kontörlü cep telefonu hattından internet hizmeti alan yaklaşık 14 milyon aboneden internet kullanımı nedeniyle fazla alınan vergiler iade edilecek. Konunun detaylarını TKNLJ formatında inceleyleim:

  • Tebliğ yürürlüğe girerse, abonelerin ön ödemeli hatlarını haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanmaları halinde, fazla veya yersiz hesaplanan Özel iletişim vergisi abonelere geri verilecek.
  • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, bu şekilde internet erişimi hizmetinden yararlanan yaklaşık 14 milyon ön ödemeli hat abonesinin fazla veya yersiz ödediği vergileri takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplayarak, dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirecek ve abonenin tercih ettiği usule göre iade edecek.
  • Söz konusu Kanuni düzenleme 1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği için ilk hesaplama işleminin Mart-Eylül 2014 dönemini kapsayacak. Sonraki dönemlere ilişkin hesaplamalar, Ekim-Aralık döneminden başlayarak üçer aylık devam edecek.
  • Aboneler, söz konusu verginin nakit olarak ya da hatlarına yükleme yapılması suretiyle iade edilmesini de tercih edebilecek.
  • Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işlemi nakit olarak yapılacak.
  • Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih etmeleri durumunda, mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için normal satışlarda olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacak.
  • Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iadesi standart iade talep dilekçesi kullanılarak yapılacak.

Bu noktada devletin işbilmezliği söz konusu. Devlet TTnet’e fazladan para kestiği için 30 milyon ceza verirken kendisi aynı işbilmezlikle 14 milyon aboneden fazla para almış. Hem de adını haraç gibi vergi koyarak.

Peki bunun cezasını kim verecek? BTK bu konuda devlete ceza kesebiliyor mu? Devletin ama maleyesinden ama ulaştırmasından bir keşe çıkıp bu beceriksizliğin faurasını sırtlanacak mı? Bu işin faizi ne olacak?