Turkcell Olağanüstü Genel Kurulu 11 Ağustos’ta

Turkcell’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, olağanüstü genel kurlun 11 Ağustos günü yapılacağı kaydedildi. Açıklamada şöyle dendi:

“Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Colin J. Williams’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Yönetim Kurulu kararı alınamadığından bahisle Olağanüstü Genel Kurul’un toplantıya davet edilmesi için Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan yasal görevlerinin yerine getirilmesi talebini değerlendiren Şirket Denetçileri, 22 Haziran 2011 tarihli kararları ile; gündemde yer alan konuları görüşmek üzere şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 11 Ağustos 2011 günü saat 15.00’de Turkcell Plaza Konferans Salonunda yapılmasına karar vermiştir.”